KAKO JE PROPALA BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U BIH

 Problem borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini i očiti neuspjeh Salihovićevog tužilaštva neophodno je posmatrati i iz «ličnog» ugla. Salihović i njegovi podobni tužitelji, među kojima je i Dubravko Čampara, su nažalost u navedenoj problematici napravili katastrofalne posljedice, a rezultati su poražavajući.

Također, interesantno je navedenu problematiku posmatrati i kroz analizu dva predmeta na koja bi svakako bivši glavni tužitelj Goran Salihović trebao dati odgovore. Prvi predmet o kome je u proteklom periodu javnost i bila informisana odnosio se na realizaciju naredbi tužilaštva, odnosno Suda BiH u predmetu protiv prof. dr. Envera Pehlića ginekologa koji je od strane SIPE lišen slobode 17.04.2012. godine zbog optužbi «trgovina ljudima».

U navedenoj akciji koja je rezultirala potpunim pravosudnim fijaskom prof. dr. Pehlić je oslobođen optužbi nakon što je Tužilaštvo BiH predmet prebacilo u nadležnost Tužilaštva USK-a, po kojem je zbog neosnovanih optužbi i potpunog odsustva bilo kakvih dokaza koji bi potvrdili navedenu kvalifikaciju, dana 23.12.2013. godine slučaj zatvoren.

Pehliću je uništen život i karijera, te pričinjena enormna materijalna šteta oduzimanjem medicinske opreme koja je uslijed transporta i skladištenja uništena, a za koju niko nije odgovarao, te se postupak vodi po tužbi radi naknade materijalne i nematerijalne štete. Drugi slučaj neuspjele borbe protiv trgovine ljudima, za razliku od prethodnog vodio je Federalni MUP, ali je i taj «slučaj – predmet» okončan, tačnije zataškan je ,,ne,, zbog nedostatka dokaza, već zbog ličnog interesa tužioca Dubravka Čampare!

Naime, odmah nakon zatvaranja predmeta ,,Pehlić,,, iste godine na Tužilaštvu BiH otvoren je predmet ,,Euromedical,, koji se i danas ,,čuva,, u najstrožijoj tajnosti. Predmet je posebno interesantan, jer su se ,,federalcima,, obratile uposlenice ,,Euromedicala,, koje su učestvovale u nezakonitostima i iznijele saznanja i ponudile konkretne dokaze da se genetski materijal iz BiH, tačnije zdrave jajne stanice i embriji nelegalno iznose iz BiH u Tursku, Italiju i Grčku kao i da je u pitanju očita trgovina ljudima.

Pouzdano, saznanja su ukazivala da se vrši i nelegalni promet medikamentima prema BiH koje je iz Turske lično donosio i dr Nahit Karabeyoglu. Granična policija BiH je službenicima MUP F BiH ustupila saznanja apsolutne tačnosti kada Karabeyoglu treba sletjeti na sarajevski aerodrom, kako bi pripadnici F MUP-a pripremili lišenje slobode pomenutog doktora.

Naravno, shodno procedurama istražitelji su obavijestili i ,,tužioca Čamparu,, i tu je nastao i ,,problem,, jer je predmet nažalost tada i ,,završen,,. Gore navedenu priču, istražitelji su naravno sa svim detaljima prenijeli tužiocu Čampari.

Nakon što je saslušao kompletnu priču, rekao da oni zovu tužiteljicu Jasminu Gafić. Službenici policije su tako i uradili, ali Karabeyoglu nije sletio na aerodrom tako da nije ni lišen slobode sa dokazima. Zašto? Nikom u tom trenutku u MUP FBiH i Graničnoj policiji BiH nije bilo jasno.

U daljoj istrazi je izvršen pretres Euromedicala, te je prilikom pretresa klinike u kartonu pacijenata pronađena i dokumentacija i protokoli Maide Čampara Baščaušević rođena 08.10.1976. godine i njenog supruga Dubravka Čampare, zajedno sa uplatnicama i dr. medicinskom dokumentacijom. Svi su bili zatečeni, ali im je i bilo jasno o čemu se radi i zašto Karabeyoglu nije sletio u Sarajevo iako je imao urednu avio kartu, te čekao let za Sarajevo. Naravno, zašto i ne, jer je protokol porodice Čampara u navedenoj klinici, za razliku od ostalih pacijenta, imao enorman popust na cijenu medicinskog tretmana. Situacija se dodatno usložnila kada su iz MUP FBiH otišli u pretres stana kojeg su koristili uposlenici Euromedicala u naselju Vrtovi Reverine na Ilidži.

Dolaskom na adresu, policijski službenici su shvatili da je stan u vlasništvu tužiteljice Jasmine Gafić, koja je turcima «iznajmila» stan. Interesantno je da u navedenoj istrazi čiji je kraj baš kao i pitanje gdje je konkretan spis potpuno nepoznat, saslušano nekoliko pacijenata, ali i doktora, među kojima je i prof. dr. Fahrudin Kulenović. Međutim nije jasno da li su ispitani ili saslušani doktori poput Murata Ozela, Ahme Kapetanovića i Kerima Begića.

Ono što je potpuno jasno i poznato, jeste da službenici policije MUP FBIH uopšte nisu saslušali gđu. Maidu Čamparu, iako je to bilo procesno obavezno tako da u spisu nema njenog niti kartona, niti izjave. Zbog svega navedenog, iz MUP FBiH Edin Vranj i Faris Sijerčić su zagovarali da se objektivno iu FUMP-u nezvanično u njima bliskim kularima komentarišu i iznose detalje iz konkretne istrage, te to navode kao glavni razlog njihove smjene – penzionisanja. Svi ostali uposlenici koji su «provodili» poslušno istragu, zaslugom ministra su unaprijeđeni, poput: Elmedine Ahmethodžić (inače i sama u vrijeme istrage bila u sukobu interesa – pacijentica Euromedicala), Eneid Hasanović, Bučuk Kenan i Išerić Fikret.

Top