ŠOKANTNO OTKRIĆE U DOKUMENTIMA OSAME BIN LADENA: Al Kaida pripremala napad na Kosovsku Mitrovicu, CIA objavila tajne podatke iz njegovog ličnog računara!

Među dokumentima pronađenim u računaru ubijenog lidera Al Kaide, koje je objavila CIA, nalazi se fotografija Hrama Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i mapa grada.

Ubijeni lider terorističke Al Kaide Osama bin Laden bio je veoma zainteresovan za južnu srpsku pokrajinu, pokazuju dokumenti koji su pronađeni u njegovom ličnom kompjuteru, a čije fajlove je objavila američka Centralna obaveštajna agencija (CIA).

Hram svetog Dimitrija u Sev. Kos. Mitrovici

Pregledom 470.000 fajlova obe­lo­da­nje­nih 1. no­vem­bra ove go­di­ne na saj­tu CIA, „Po­li­ti­ka“ je pro­na­šla ma­pu Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce, kao i fo­to­gra­fi­ju Hra­ma Sve­tog Di­mi­tri­ja u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci.

„Pro­na­šli smo i ba­ner na ko­m pi­še ’Ko­so­vo dži­had — mu­sli­man­sko is­tre­blje­nje ko­sov­skih hri­šća­na‘, kao i ma­pu Ko­so­va iz do­ba Oto­man­skog car­stva na ko­ji­ma su pri­ka­za­ni Pri­šti­na i Vu­či­trn“, navedeno je na sajtu „Politike“.

Pre­tra­gom in­ter­ne­ta, utvr­di­li smo da je ma­pa Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce i cr­kva u tom gra­du pr­vo­bit­no ob­ja­vlje­na na saj­tu Bi-Bi-Si­ja u tek­stu pod na­slo­vom „Ko­sov­ski Sr­bi se su­o­ča­va­ju sa te­škim od­lu­ka­ma“.

Proćitajte još: HAG IZRIČE PRESUDU MLADIĆU ZA 3 DANA: Tužioci traže doživotnu robiju

DOGOVOR ZA KRAJ AMERIČKE HEGEMONIJE: Lavrov, Zarif i Čavušoglu usaglasili plan za novu eru međunarodnih odnosa! (VIDEO)

ŠOKANTNA SAZNANJA O JUGOSLAVIJI: Dokumenti CIA otkrili veliku tajnu!

DRUŠTVENE MREŽE SE SPRDALE SA AMERIČKOM AVIJACIJOM: Nećete verovati šta su pokušali!

Izvor: Alo

Top