Fizičari Roger Penrouz i Hans-Peter Dir tvrde da ljudska duša postoji u “kvantnom stanju”

DVA ozbiljna zapadna naučnika- britanski fizičar ser Rodžer Penrouz i Nijemac Hens-Peter Dir – saopštili su da čovjek ima dušu i da ona postoji na “kvantnom subatomskom nivou”.

           Drugim riječima: da je u “kvantnom stanju”.

           Penrouz je izjavio da je došao do dokaza da se ljudska svijest čuva u “mikrocjevčicama unutar stanica”. A da poslije smrti napušta tijelo koje joj je bilo “nositelj”.

Britanac naglašava da “kvantne informacije” – kada izgube nosioca- teže da odu u Svemir, ali da se vraćaju u “svoje ćelije” ako liječnici uspiju “nositelja”  da vrate, recimo, iz kliničke smrti.

           Penrouzove zaključke su podržali neki sradnici Instituta “Max Planck” iz Münchena u kojem se takođe već godinama traga za dokazima o “kvantnoj prirodi duše”.

           Jedan od njih – Hans-Peter Dir, koji je i rukovodio tim čuvenim njemačkim Institutom – ne krije da vjeruje da ljude poslije tjelesne smrti čeka “beskonačni život”.

On tvrdi da se izvan nama vidljive i shvatljive realnosti nalazi druga “beskrajna realnost”:

           “Sa smrću tijela – tvrdi Dir – duhovno kvantno polje nastavlja postojati. Gledano iz toga ugla, ljudi su besmrtni “.

Fizičari “Maksa Planka” naglašavaju da čovječanstvo tek treba da upozna svijet koji se prostire daleko izvan predjela onoga što je dostupno našoj spoznaji i čulima.

Top