MINISTRICA ODBRANE MARINA PENDEŠ:Ne vidim da je moj zamjenik Jusić napravio bilo kakvu grešku

Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH danas je novinarima nakon Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PS BiH, a nakon što nije na dnevni red uvršten prijedlog o tome da se neće raspravljati o učešću pripadnika OS BiH na neustavnom Danu RS 9. januara u Banja Luci da ona ne može sugerirati šta će Zajednička komisija za odbranu i sigurnost donositi i kakav će dnevni red usvajati, piše Patria.

– Ali samo sam kazala da možda ne bi imalo smisla, prije nego se okonča ispitivanje, analiza i istraga da li je došlo do narušavanja ili zloupotreba pojedinaca ili institucija kada govorimo o provedbi Zakona o odbrani i Zakona o službi, a koji se tiču angažiranja OS BiH 9. januara. Zadužen je načelnik Zajedničkog štaba da do 2. februara dostavi cjelovito izvješće s prijedlogom mjera ukoliko se utvrdi da je došlo do povrede zakona – istakla je Pendeš.

Nedavno su iz Ministarstva odbrane BiH u roku od dva sata stigla dva saopćenja, koja su suštinski bila različita.

– Ta dva saopćenja nisu dijametralno suprotna. Inače kad se objavljuju informacije iz Ministarstva odbrane mora se poštovati procedura signiranja i odobravanja, a s obzirom da sam ja ministrica i da nisam to saopćenje niti potpisala niti odobrila u tom smislu sam ga povukla – kazala je Pendeš.

U javnosti se stvorila slika da se ministrica vješto izvukla kada je riječ o dešavanjima vezanim za prisustvo pripadnika OS BiH 9. januara u Banja Luci, jer je tada bila na godišnjem odmoru.

– Nisam ja nikoga ostavila u problemima. Plan godišnjih odmora dogovoren je početkom decembra. Ja sam izašla u susret svojim zamjenicima da idu prije mene, pa sam ja odlučila na godišnji ići na dan Sveta tri kralja a to je 6. januara. Ministarstvo odbrane ima dva zamjenika i ako im ja dam ovlasti oni su dužni postupati u skladu sa zakonima, ali oni sami ne postupaju.

– MO i OS BIH imaju skoro 11.000 ljudi, ljudi koji su odgovorni i dužni su poštivati zakon. Moji zamjenici niti su dovedeni u tešku situaciju i radili su sve u skladu sa zakonom sukladno njihovoj nadležnosti. Ministarstvo odbrane ima zakone i procedure po kojima treba raditi. Svako snosi odgovornost, ja ne vidim da je moj zamjenik Jusić napravio bilo kakvu grešku, ali ne želim govoriti do 2. februara kada će biti gotova ova analiza i bit će transparentna i dostupna i prezentirana vama novinarima – dodala je Pendeš.

Top