Rajko Vasić: Ujedinjenje sa Srbijom jedna od lošijih varijanti!?

Bez obzira što su mnoge realnosti daleko od današnjeg dana, o njima treba raspravljati i razmišljati.

Srbija već redeničkim decenijama pokazuje da ne umije da odnjeguje vođe koji će uobličiti državnu i nacionalnu politiku i koja će, potom, biti prihvaćena od Naroda. I koja će biti realna, stabilna i prosperitetna za Srbe.

Posljedica toga su dvije greške sa Jugoslavijama kao i katastrofalna improvizatorska sekvenca sa Svim Srbima u Jednoj Državi.

Gdje se od Srba, na Srpskoj Zemlji zadržala samo Republika Srpska. Gdje je Srbija izgubila i Kosovo. A na putu je da počne da gubi i Vojvodinu.

Dodik je, uz Deveti Januar, pomenuo i ujedinjenje Srpske sa Srbijom.

Bez obzira što je to daleka opcija i što Nacionalna Politika Srpske još nije ni počela da se formuliše, treba reći da je ta mogućnost na drugom mjestu najlošijih varijanti dugoročnog rješenja za Republiku Srpsku.

Na prvom mjestu je Unitarizacija BiH i nestanak Srpske.

Srpska treba da ostane Druga Srpska Država.

I da postane samostalna i nezavisna Srpska Država.

Kada bi se, u dogledno vrijeme, pojavila takva mogućnost, dogodilo bi se sljedeće.

● Srbija bi, u predvečerje tog događaja, bila ponižavana i ucjenjivana.

● Iselila bi se Srpska u Beograd. Kao Jug Srbije.

● Srbija bi nešto morala da da za to ujedinjenje.

● Srbija bi sama sebi produžila optuživanje za Agresiju i Genocid po cijeloj SFRJ.

Nu.

Ta opcija je nerealna zbog jedne jedine činjenice.
Cilj je, od početka bio, da se Srbi s ove strane Drine protjeraju, pretjeraju ili istrijebe. A da se Srbija raskomada.

Niko neće stati na pola puta.

I taj proces će po svaku cijenu nastojati da se nastavi.
Lakše će ići dalje komadanje Srbije nego nestanak Srpske.
Stoga ne treba uzimati u obzir nikakvo ujedinjenje, prisajedinjenje, ili utapanje Srpske.

Orijentiri za Srpsku su.

● Povratak izvornih dejtonskih nadležnosti.

● Uspostava dejtonske institucionalne strukture

● Samostalnost Srpske. U okviru Dejtona ili izvan BiH.

Autor: Rajko Vasić

Top