VIDEO Ko-ko-LINDA-ko-ko-da

Ko-ko-LINDA-ko-ko-da

Ko-ko-linda Ko-ko-da
Hrvatska to kokoš zna
Predsjednica kao stoka
Granatama Bosnu roka

Mu-Mu-linda krava muče
Klevetama Bosnu tuče
Nema ona ni tri čiste
Dok izmišlja teroriste

Hro-hro-hropti po hrvatski
Nož u leđa polubratski
Krmeća je to mašina
Salve laži Bez istina

Iz ustaške štale ciči
Jasenovac glavom piči
Koljački je to kerinjak
Otpad ljudstva i zvjerinjak

Namjesto da glavu pogne
Pred žrtvama Kolko mogne
Ko-ko-linda njušku diže
Da joj obraz džon poliže

 

Top