Evropski parlamentarci traže veći budžet EU

Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom se, uprkos prijedlogu Komisije, traži povećanje predviđenog budžeta Evropske unije za 2017. i to na 160,7 milijardi eura za programe i obaveze i 136,7 milijardi eura za plaćanja.

Evropski parlamentarci nijesu prihvatili prijedlog Evropske komisije za smanjenje budžeta, na čemu insistira Evropski savjet, već traže dodatna sredstva za zapošljavanje mladih, podsticanje privrednog rasta i pomoć trećim zemljama u cilju ublažavanja posljedica migrantske krize.

Njihov zahtjev podrazumijeva povećanje od 4,1 milijarde eura u odnosu na prvobitan pijredlog Evropske komisije za programe i obaveze, odnosno dodatnih 2,5 milijardi eura za plaćanja.

“EU se suočava sa izazovima bez presedana. Želimo da to zaista sve riješimo i zbog toga nam je potreban budžet koji će odgovoriti tim izazovima”, izjavio je prilikom glasanja o budžetu EU za 2017. njemački poslanik Jens Gejer.

Konkretno, Evropski parlament traži dodatnih 1,5 milijardi eura kako bi se pomoglo mladima koji traže posao, kao i 1,24 milijarde eura više iz EU budžeta za infrastrukturne i istraživačke projekte.

Istovremeno parlamentarci su odbili smanjenje sredstava namenjenih za pomoć trećim zemljama u cilju rješavanja posljedica izbjegličke i migrantske krize, ali i tražili dodatnih 600 miliona eura za evropski sektor poljoprivrede koji se bori sa posljedicama ruskog embarga i krizom u mljekarskoj industriji.

Evropski parlament inistira i na jačoj budžetskoj podršci sektoru kulture i medija u EU.

Evropski parlament i Evropski savjet bi u naredne tri nedjelje trebalo da kroz pregovore postignu dogovor o budžetu EU za 2017. koji bi zatim bio i zvanično izglasan.

Ukoliko do dogovora ne dođe do 17. novembra, Evropska komisija je dužna da predstavi novi nacrt budžeta.

Top