DPS 36 mandata, DF 19, Ključ 9, Demokrate 8

U Crnoj Gori se danas održavaju parlamentarni izbori, deseti od uvođenja višepartijskog sistema, a četvrti nakon sticanja nezavisnosti. Istovremeno sa parlamentarnim, održavaju se i lokalni izbori u Budvi, Kotoru, Gusinju i Andrijevici.

Biračka mjesta su otvorena u sedam časova, a većina se zatvorila u 20 časova.

Nijedan učesnik parlamentarnih izbora nije osvojio apsolutnu većinu, što znači da nijedna lista ne može samostalno formirati vlast, navode iz CDT-a.

CDT je do sada obradio 72% uzorka. Na osnovu ovog obrađenog uzorka, rezultati su sljedeći:

  • DPS 41,2% – 36 mandata
  • DF 21,4% – 19 mandata
  • Ključ 10,8% – 9 mandata
  • Demokrate 9,3% – 8 mandata
  •  SDP 5,1% – 4 mandata
  • Bošnjačka stranka 3,9% – 3 mandata
  • HGI 0,5% – 1 mandat
  • Zbirna izborna lista albanskih partija 1,8% – 1 mandat
  • Na ivici cenzusa se nalazi SD sa 2,9%.
Top