Goran Salihović: U ovom svemu nisam bitan ja kao G.S. ili državni tužitelj, već da se spriječi pravosudno-državni udar

OBRAĆANJE JAVNOSTI NAKON SUSPENZIJE:

Saopćenje Gorana Salihovića prenosimo u cijelosti.

 

Povodom odluke disciplinske komisije VSTV-a da se Goran Salihovićsuspendira sa svoje dužnosti glavnog tužioca, Salihović se obratio javnosti sa nekoliko riječi.

 

Poštovani građani,

 
Nakon odluke disciplinske komisije, koja u odluci navodi da nije cijenila dokaze niti bilo kakve relavantne činjenice, želim poručiti da ću uložiti žalbu na odluku.
 
Građanima i javnosti poručujem da sam spreman na bilo kakav postupak pri UDT-u, jer sam siguran u ispravnost i zakonitost svojih odluka i tražim da se postupak vodi potpuno javno, kako bi se vidjela cijela montaža i konstrukcija.
 
Važno je istaći da meni nije data mogućnost da se očitujem o navodima iz prijedloga za udaljenje, niti mi je to pravo omogućeno, kao ni uvid u dokaze, koje očigledno nije ni cijenila disciplinska komisija, kako to i navodi u svojoj odluci.
 
Želim istaći da ću koristiti sva raspoloživa pravna sredstva da se sazna istina.
 
U ovome svemu, nisam bitan ja kao Goran Salihović ili glavni tužitelj, radi se o zaštiti vladavine prava i spriječavanju pravosudno-državnog udara.- navodi se u saopćenju Salihovića. 

 

Top