ČOVJEK I PATRIOTA

Prof. dr. Suad Kurtćehajić, rođen je 1962. godine u Bijelom Polju (Crna Gora). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1987. godine, a devet godina kasnije, tačnije 1996. biva izabran u svojstvu asistenta na predmetima “Osnovi prava” i “Pravo odbrane i sigurnosti”, a kako je već tada stekao povjerenje nastavničkog kolegija, povjeren mu je i predmet “Politički sistem BiH”. No, to nije sve! Vještine, stručnost i znanje, koje je prof. Kurtćehajić već tada pokazivao, pomogle su mu da od 1996. – 2000. godine bude angažiran i kao asistent na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na predmetima “Teorija države i prava” i “Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine”.

U martu, 2001. godine uspješno je odbranio master tezu pod naslovom “Ostvarivanje državnosti Bosne i Hercegovine u jugoslovenskoj federaciji”, te iste godine biva izabran za višeg asistenta, gdje predaje  “Osnove prava” i “Politički sistem BiH”. Ovaj ugledni profesor na sarajevskom Univerzitetu, iz ljubavi prema znanju, 2006. godine uspješno  brani doktorsku disertaciju pod naslovom “Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine kroz pravnu i političku percepciju Dejtonskog sporazuma” na Pravnom fakultetu u Bihaću. Iste godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici izabran je u zvanje docenta na katedri za “Državno i međunarodno pravo”, a godinu dana kasnije 2007. izabran je i za docenta na predmetu “Osnove prava” na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U zvanje vanrednog profesora na predmetima “Politički sistem BiH” i “Osnovi prava” izabran je 2012. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Autor je oko trideset naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u naučnim i stručnim časopisima, sedmičnim i dnevnim listovima. Kao redovan profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predaje “Politički sistem BiH”, “Osnove prava”, “Teorija države”… Predsjednik je Foruma bošnjačkih intelektualaca.

Prof. dr. Kurtćehajić jedan je od rijetkih uglednih profesora na sarajevskom Univerzitetu, koji, koristeći širok spektar znanja, na političkom i pravnom aspektu, brani teritorijalni integritet i Ustav BiH. Bez dlake na jeziku, argumentovano kritizira politiku Milorada Dodika, koja je prije svega usmjerena na rušenje Ustavnog poretka BiH! Ovaj ugledni sarajevski profesor, veliki patriota, koji se odlikuje komunikativnom jednostavnošću, uvijek spreman pomoći, aktivno se zalaže za povratak Sutorine u sastavni dio države BiH. Sutorina nesporno pravno pripada BiH i najvažnije je da se taj prostor vrati našoj zemlji, jer će sva tri naroda imati korist od toga. Ako naša zemlja ne bude uspjela da se bori za nešto što je vjekovno njeno, bojim se da bi sljedeći koraci mogli biti vrlo nepovoljni po BiH. Kako BiH sutra može braniti neke veće vrijednosti od Sutorine ako bude pala na ovom testu? Sutorina je branik odbrane BiH“, poručio je, između ostalog, univerzitetski profesor i doktor pravnih nauka Suad Kurtćehajić. U posljednje vrijeme profesor Kurtćehajić u javnosti je snažno angažiran na promociji ispravnog tumačenja aneksa 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno Ustava BiH.

Piše:Josip Šimić / BalkanBreakingNews

Top