ISLAM I SVJETSKI MIR Almir Fatić: Čovječanstvo je danas u prijekoj potrebi da se uči kulturi mira

ISLAMISTIKA

Najvažnije pitanje koje se danas postavlja ne samo pred muslimanski svijet i islamske učenjake već i svjetsku zajednicu u cjelini jeste mir, univerzalni, globalni, trajni i stabilni mir za sve utemeljen na Bogobojaznosti (taqwā), pravdi (‘adl) i dobročinstvu (birr).

Uvod

Pod islamskim naslijeđem podrazumijevamo osnovne izvore islama, Kur’an i Sunnet, i sveukupnu muslimansku tradiciju njihovog praktičnog i povijesnog življenja i realiziranja te njihovog raskošnog intelektualnog tumačenja i objašnjavanja od praskozorja islama pa sve do ovog našeg nemirnog i za muslimane diljem Planete nesretnog doba. Možda je ova generacija muslimanskog Ummeta najnesretnija generacija u njegovoj historijskoj pojavnosti.

Islamski učenjak palestinskog porijekla, šehid Isma’il Radži al Faruqi (1921-1986), rahmetullahi alejh, prije trideset i pet godina napisao je:

”Globalni islamski Ummet je, nesumnjivo, najnesretniji ummet / zajednica ili narod u savremenom dobu. Uprkos činjenici da je brojčano najveći, zemljom i resursima najbogatiji, najveći u zakonodavstvu i jedini koji posjeduje najkorisniju ideologiju, naš ummet je veoma slab konstituent u međunarodnom poretku. On je fragmentiran u beskrajno različite države, podijeljen protiv samog sebe u zavadama sa ostalim zajednicama i narodima na svim njegovim granicama, nesposoban da proizvodi za svoje potrebe ili potrošnju, ili da se brani od neprijatelja. Iznad svega, umjesto da je ummah wasat (posrednik između svih ostalih naroda čovječanstva) (Qur’an, 2:143), kako bi Uzvišeni Allah želio da bude, on je svačiji plijen. Ukoliko je, na bilo koji način, doprinio historijskoj borbi čovječanstva protiv bolesti, siromaštva, ignorancije, neprijateljstva, nemoralnosti i bezbožnosti, u savremenom dobu ta je borba gotovo neznatna (Al Faruqi, 1992:13).”

Šehid Al Faruqi je ove riječ ispisao u predgovoru svoje sjajne knjige Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life[1] kao njezinu prvu pretpostvaku.

I ostale dvije pretpostavaka ove knjige, ispisane rukom ovog učenjaka, oslovljavaju nas i dan-danas i navode na brojna pitanja i razmišljanja u kontekstu sadašnjeg stanja islamskog Ummeta. Naime,  drugu pretpostavku Al Faruqi temelji na kur’anskome ajetu: Zaista Allah ne mijenja jedan narod dok on ne izmijeni sâm sebe,[2] koji, prema njegovome mišljenju, objašnjava neuspjehe dojakošnjih pokušaja reformisanja islamskog Ummeta od strane:

selefija, koji su ”napali ghuluww (ekstremna gledišta) heteredoksnog, nepravovjernog tesawwufa (misticizma), što je bilo ispravno, i okrenuli se konfrontiranju ostatku Ummeta i izvan svijeta bez adekvatne pripreme, što je bila njihova kobna greška”;

”nacionalnih” vlada muslimanskog svijeta (bilo da je riječ o ustavnim monarhijama, republikama ili diktaturama): ”Kada su imale iskrene namjere, ove reforme su naglašavale materijalne potrebe Ummeta, ali su zanemarivale ozbiljne duhovne potrebe”. One su rezultirale a) nacionalizmom kao ”podlim zapadnjačkim virusom stare bolesti kome se Ummet već ranije suprotstavljao u svojoj dugoj historiji odbacujući al-shu’ubiyah, tribalizam”, a muslimani, ”iako nikad nisu razumjeli nacionalizam, postali su njegove sluge”, i b) modernizacijom koja je propala jer je ”bila, ustvari, vesternizacija budući da je otuđivala muslimane od njihove prošlosti i pravila od njih karikaturu zapadnjačkog čovjeka”;

pokreta Ihvanu l-muslimin, koji je ”imao izvanredna početak, ali nije mogao održati trku… Njegova najozbiljnija tragična krivica je bila nesposobnost da kristalizira viziju islama kao relevantnu za svaki momentum ljudskog života, za svaki aspekt moderne ljudske aktivnosti… Nažalost, veliki muslimanski umovi zanimali su se nečim drugim, nebitnim. Oni nisu uspjehli da ispune zadatak koji je ostavio El-Benna: elaboriranje principa islama kao modernih i pouzdanih iskustava”.

Treća pretpostvaka knjige jeste da globalni islamski Ummet neće ustati ponovo ili biti ummah wasat osim putem – islama (Al Faruqi, 1992:13-15).

Ona nas podjeća na čuvene riječi imam-i Malika (711–795), rahmetullahi alejhi:

”Preporod (islāh) posljednjeg dijela Ummeta neće biti moguć bez usvajanja metoda kojim je izvršen islāh ovog ummeta na početku (u vrijeme Muhammeda, a.s.) (Kandehlevi, 2014:886).”

Najnesretniji ummet

Ove Al Faruqijeve pretpostavke zbilja imaju vizionarske obrise, duboko su istinite i dalekovidne. Najbolji dokaz za to su proteklih trideset i pet godina bez Al Faruqija, godina u kojima je islamski Ummet doživio, i još uvijek doživljava: radikalne promjene, svakovrsne transformacije, bolna iskustva, agresije izvana i bratoubilačke ratove iznutra, svrgavanja vladajućih tiranskih režima i instaliranje novih marionetskih vladara i vlada, tzv. ”demokratije” i ”arapska proljeća”, aktualni monstrum zvani ”Islamska država” (ISIL) i bespoštedna borba protiv njega u kojoj se sudaraju interesi i ubitačno oružje velikih svjetskih sila,  iseljenički valovi i poniženja muslimanskih izbjeglica u predvorjima Evrope…

Zašto se ovdje pozivamo na Al Faruqijeve dobokoumne pretpostavake i kakve one imaju veze sa naslovom ovoga rada? Zbog nekoliko razloga:

prvo, što je njegova prva pretpostavka ne samo dokazana već i drastično produbljena. Ako je, dakle, islamski Ummet bio najnesretniji ummet čovječanstva prije trideset i pet godina, danas je on, zacijelo i evidenetno, još više nesretniji zbog maloprije navedenih iskustava i aktualnih dešavanja;

drugo, nacionalizam kod muslimanskih naroda, zajedno sa modernizacijom/vesternizacijom u određenim aspektima, doživjeli su i, nažalost, još doživljavaju svoj uspon uzrokujući brojne probleme Ummetu, iako je učenje islama kristalno jasno u pogledu i jednoga i drugoga;

treće, Al Faruqijeva konstatacija da su se veliki muslimanski umovi zanimali nečim nebitnim lekcija je svima onima koji danas studiraju i promišljaju islam i posvećeni su njegovim vrijednostima: da se konačno počnu baviti bitnim, gorućim pitanjima i problemima. Ummetu su danas više nego ikada ranije potrebni umovi koji će se zanimati bitnima stvarima;

četvrto, treću gore navedenu pretpostavku uvijek je potrebno isticati i aktualizirati: muslimanski ummet je Ummet sredine ili umjerenosti u svakom pogledu i svim mogućim aspektima. Svako gubljenje sredine ustvari je gubljenje ravnoteže i zapadanje u radikalne, ekstremne, fanatične i sektaške oblike ponašanja, djelovanja i mišljenja. Borba protiv ovih oblika ponašanja izraženih i vidljivih u naše vrijeme predstavlja bavljenje onime što je bitno; i

peto, kao najvažnija poenta: da bi se realizirale ovdje koncizno elaborirane pretpostvake, njihov conditio sine qua non jeste mir (selam).

Najvažnije svjetsko pitanje

Prema tome, najvažnije pitanje koje se danas postavlja ne samo pred muslimanski svijet i islamske učenjake već i svjetsku zajednicu u cjelini jeste mir, univerzalni, globalni, trajni i stabilni mir za sve utemeljen na Bogobojaznosti (taqwā), pravdi (‘adl) i dobročinstvu (birr).

Wa ammā minna l-jawm mushkilatu s-salāmi l-‘ālamiyyi allatī tuwādžihuha l-bašariyyatu džamī’an wa nuwājihuha nahnu dimnan. Fa hal li l-islāmi fiha ra’yun? wa lahā ‘indahu hallun?

”Pred nama je danas problem svjetskog mira s kojim se suočava cjelokupno čovječanstvo, a i mi se imlicitno suočavamo s time. Pa ima li islam mišljenje o tom pitanju? Ima li islam rješenje?” (Qutb, 2006:14)

Ovako je pisao jedan drugi šehid muslimanskog Ummeta iz prošlog, dvadesetog stoljeća, Sayyid Qutb (1906-1966), u knjizi koju je posvetio svjetskom miru i islamu, odn. ponudio opširan i detaljan odgovor na maloprije postavljena pitanja. Qutbova knjiga objavljena je davne 1951. godine.

Iako su ove riječi ispisane prije šest desetljeća, one, isto tako, zvuče aktualno, kao da su komentar na sadašnje stanje islamskog Ummeta. S tim da poredak suočavanja danas doživljava značenjsku i stvarnosnu inverziju i intenzifikaciju: svjetski mir je ekplicitno pitanje muslimanskog Ummeta a implicitno ostatka svijeta. No, suštinski, eksplicitno je pitanje i jednih i drugih, tj. svih ljudi na Planeti.

”Čovječanstvo će se suočiti ili s mirom ‘golemoga grobišta čovječanstva’ ili s mirom koji će proizići iz promišljenog plana”, veli Henry Kissinger u svojoj knjizi World Order, parafrazirajući i elaborirajući Kantovu (1724-1804) koncepciju ”za stvaranje trajnog miroljubivog svjetskog poretka” (Kissinger, 2015:42).

‘Vječni mir”[3]

I drugi zapadnjački filozofi i mislioci bavili su se pitanjem svjetskog mira i poretka. Na primjer, engleski filozof Thomas Hobbes (1588-1679) smatrao je da je čovjek sam po sebi nesposoban očuvati mir i poredak. On smatra da mir može biti postignut jedino ako bude stvoren jaki monopol sile u rukama jednog suverena. U biti je njegova ideja bila jednostavna: “Ako je čovjek agresivan po prirodi, mir nije moguć bez ultimativnog autoriteta — Leviathana (Levijatan) — sposobnog provoditi poredak.” Iz Hobbesovog učenja proizlazi da međunarodni mir nije moguć ako ne postoji međunarodni autoritet.

Prema već spomenutom Kantu, pak, za uspostavljanje i održavanje međunarodnog mira nije potreban Leviathan, već treba osnovati široku federaciju država koje mogu i žele promovirati i izgrađivati mir. Pošao je od teze da mir među ljudima nije prirodno stanje, već da je to rat.

“Prirodno stanje (status naturalis) među ljudima koji žive jedni uz druge nije stanje mira, nego, naprotiv, ratno stanje, tj. ono u kome, istina, neprijateljstvo ne izbija u svakom trenutku, ali to izbijanje ipak stalno prijeti. Mirovno stanje treba dakle uspostaviti. Pritom, kaniti se neprijateljstva još ne znači dati garanciju za mir; i sve dok jedan susjed ne da drugome tu garanciju — što je moguće samo u zakonskom stanju — onaj koji je tražio može s ovim postupati kao s neprijateljem”.

Činjenica da stvarni međunarodni mir ne postoji, prema Kantu, ne znači da on nije moguć. Za njega je mir racionalni i moralni imperativ ljudske prirode i očekuje da će čovječanstvo pronaći dovoljno razloga za uspostavu uvjeta koji će stvoriti republikansku konstituciju država i mirovnu ligu suverenih i slobodnih država. Taj proces će biti dug, smatra Kant, ali će s vremenom stvarati vrlo povoljne uvjete za konačno ostvarenje vječnog mira.

Mir se, prema ovom njemačkom filozofu, neće ostvariti kao ”…dar prirode, nego kao djelo čovjeka”, jer je to povijesni zadatak ljudima “…koji treba tek stvoriti” (Cvrtila, 1996:55-69).[4]

Kultura mira

Čovječanstvo je danas u prijekoj potrebi da se uči kulturi mira te da u duboki zaborav potisne kulturu rata i ratovanja koja je, nažalost, sve učestalija i prisutnija. Ustvari, kulturu rata i ratovanja savremeno čovječanstvo bi trebalo u potpunosti odbaciti i prezrijeti.

”Kako je moderno ratovanje užasno razarajuće, rat bi sam po sebi trebao da potpuno prestane postojati kao opcija u rješavanju sukoba. Rat kao opcija treba biti konačno smatran zastrajelim, baš kao i ropstvo! Loš je predznak to što je novi svjetski poredak objavljen prilikom jednog širokog vojnog napada. Posljedične odluke prizivaju sumnju da ono što je novo u novom svjetskom poretku nije ništa više od starog poretka kojim predsjedava jedan protivnik, umjesto dva” (Hathout, 2013:118-119).

Ali, kako izgraditi tu kulturu mira? Odakle početi? Gdje je ključ njezinje izgradnje?

Odgovore koje je ponudio Sayyid Qutb u gore navedenoj knjizi, As-Salāmu l-‘ālamiyy (Svjetski / univerzalni mir), validni su i inspirativni i za ovo naše doba koje traga za univerzalnim mirom, koga je sve manje.

Naime, doprinos islama miru, univerzalnom miru Qutba razmatra i  široko analizira u kontekstu četiri polja: savjest, porodica, društvo, svjetska zajednica. Posljedično tome, on govori o:

1) miru savjesti (salāmu d-damīr),

2) miru u kući (salāmu l-bayt),

3) miru u društvu (salāmu l-mudžtami’) i

4) svjetskom mir (salamu l-‘ālam).

Qutbovu glavna teza možemo sumirati na sljedeći način: Islam svojim učenjem i idejama unosio je i unosi mir u ljudsku savjest, iz koje onda proističe mir u porodici, društvu i čitavoj ljudskoj zajednici. Drugim riječima, ako pojedinac u svojoj savjesti i u svome srcu ne izgradi mir i sklonost i težnju ka miru, ni društvu u cjelini neće pronaći željeni mir. Ostvarenje svjetskog mira započinje prvo u ljudskim srcima, odakle se dalje širi.

”Kada islam pokušava ustanoviti sveobuhvatni mir shodno principu vrhunjenja u realizaciji Allahove Riječi, on ne započinje od međunarodnog mira jer je to krajnja a ne početna njegova faza; međunarodni mir je posljednja etapa kojoj prethode druge. Islam, dakle, započinje mir prvo u svijesti pojedinca, zatim u okrilju porodice, potom u zajednici i, na koncu, na međunarodnom planu između nacija i naroda” (Qutb, 2006: 35-36).

Evo još nekih Qutbovih teza:

iz harmonije u kosmosu, u zakonu života, u osnovi čovjeka… izvire narav mira u islamu (23);

mir je trajno pravilo a rat izuzetak koga iziskuje narušavanje harmonije… (23);

islam suzbija većinu faktora koji izazivaju i potiču ratove na Zemlji: nacionalni element (al-qawmiyyatu l-‘unsūriyya), ambicije i koristi (al-matāmi’ wa l-manāfi’), ljubav prema lažnoj slavi i ugledu (hubbu l-amdžādi z-zā’ifa) (23-24);

jedini zakonski rat u islamu objašnjen je hadisom: ”Ko se bori da Allahova Riječ bude gornja, on je na Allahovome Putu”; Allahova Riječ je izraz za Njegovu Volju (24);

islam je došao da bezrezervno uspostavi pravednost na Zemlji i pravdu između svih ljudi na svim nivoima: društva, zakona, države; onaj ko odbija pravdu, čini nasilje i nepravdu, on se suprotstvalja Allahovoj Riječi (26)

mir je pravilo a rat nužnost (as-silmu qā’ida wa l-harbu darūra) (29);

riječ ”mir” u islamu ima dublje i obuhvatnije značenje od značenja u kojem se ova riječ koristi u međudržavnim odnosima (35)

ono što odlikuje islamski duh jeste nadmoć moralnog faktora u međunarodnim odnosima bilo u ratu ili miru (167).

Qutbovu glavnu tezu nije teško dokazati: na teoretskom i praktičnom/povijesnom nivou.

Vjera mira

Na teoretskom nivou, lahko je dokaziva, odn. samodokaziva teza da islam teži miru a prezire rat i ratovanje. Od mnoštva indikacija izdvojit ćemo sljedeće:

jedno od Najljepšijih Božijih imena jeste „Mir“ (Es-Selam): On je Allah – nema drugog Boga osim Njega! – Vladar, Najčistiji, Selam;[5]

riječi ”selam” i ”silm” (mir) – riječ ”silm“ izvorno označava potpunu predanost ili pokornost (istislām) i poslušnost (inqiyād) jednom jedinom Bogu te napuštanje sporenja (tarku l-munāza’āt). Prema tome, riječ „selam“ ima dva osnovna značenja: življenje u miru, (po)mirenje, odustajanje od ratovanja i pokornost i poslušnost Uzvišenom Bogu i propisima

Njegove vjere (islama) – sa izvedenim oblicima, spomenute su na više desetina mjesta u Kur’anu Časnom;

selam (mir) je pozdrav muslimana na ovome svijetu; u brojnim hadisima se kaže: Afšu s-salām / ”Širite selam, mir!”

Džennet je i „Kuća mira“ (Dāru s-salām), u kome se vjernici pozdravljaju selamom, mirom; npr.:  تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ Njihov pozdrav na Dan kada Ga sretnu bit će: “Selam”;[6]

musliman ne priželjkuje rat i od Allaha traži da ga od njega poštedi; u jednom hadisu stoji: ”Ne želite susret s neprijateljem. Tražite od Allaha da vas toga poštedi…”[7]

musliman je sklon miru kad njegov neprijatelj pokaže sklonost ka miru; Uzvišeni kaže: Ako oni budu skloni miru, pa i ti mu sklon budi i osloni se na Allaha. Zaista On sve čuje i zna;[8]

kad završava propisano klanjanje namaza, musliman/ka, okrećući glavu na desnu i lijevu stranu, šalju pozdrav mira svemu oko sebe i prihvataju da budu u miru s njim; tako su oni u miru u svom robovanju i u svom poslovanju (Al-Qaradawi, 2009: 413-421).[9]

Pa može li se, onda, ova vjera – čiji se ime identificira sa mirom i čiji je princip, konzekventno tome, mir i širenja mirenja među ljudima – optužiti za bilo kakvo nasilje i s njim povezati?! Evidentno je, dakle, da se islam, sam po sebi, nikada ne može za takvo šta optužiti!

Mir u praksi

Što se tiče povijesne realizacije mira inpiriranog vjerskim učenjima islama, mogli bismo redati bezbroj takvih primjera koji otkrivaju kako su se navedene teoretske postavke u različitim vremenima, mjestima i vladajućim sistemima praktično aktualizirale i primijenile: od Medinske povelje iz VII. stoljeća pa sve do modernih vremena.

U tom smislu, a u odnosu na aktualne pojave u muslimanskom svijetu, bogata islamska povijest zbilja nam je učiteljica života. Ne treba smetnuti s uma da islam ima 1400 godina iskustva interreligijske povezanosti među najširim varijacijama etničkih i religijskih entiteta.

Zato ćemo ovdje izdvojiti nekoliko načela koja je potrebno isticati i ne zaboravljati.

I. Nikada u islamskoj historiji nemuslimani nisu bili izdvojeni za istragu ili progon. Ustavi koji ih je štitio muslimani su sačinili inspirisani Božijom Objavom, sa vjerovanjem da ih Bog štiti. Nijedna druga religija niti društveni sistem nikada na vjerske manjine  nisu gledali u boljem svjetlu; nikada ih niko nije tako integrisao u većinski sistem sa neznatnom obespravljenošću jedne ili druge strane, nikada ih niko nije tako tretirao bez nanošenja nepravde kao što je to učinio Islam. Zaista, niko to nije ni mogao učiniti kao Islam. Islam je bio uspješan u oblasti u kojoj su sve druge religije pale na ispitu zato što islam ima jedinstvenu teologiju koja priznaje istinitu, jednu i jedinu vjeru od Boga koju svako ljudsko biće nosi urođenu u sebi, taj primordijalni temelj svih religija, i, konačno, identičnu u sabijskoj religiji, judaizmu i kršćanstvu.

Evidentno, daleko od koncepta nacionalne države, Islamska država je svjetski poredak u kome brojne vjerske zajednice, nacionalne ili transnacionalne, koegsitiraju u miru. To je univerzalna Pax Islamica koja priznaje legitimnost svake vjerske zajednice i daje joj pravo da svoj život uredi u skladu sa svojim vlastitim religijskim genijem. To je poredak koji je superiorniji od Lige naroda i Ujedinjenih nacija  zato što, umjesto nacionalnog suvereniteta kao principa učlanjenja, uzima princip vjerskoga identiteta. Ustav toga poretka je Božije zakonodavstvo, validno za sve, u kome nijedan muslimanski sud ne može diskriminirati nikoga, bio on obični muslimanski ili nemuslimanski pojedinac ili poglavar najveće vjerske zajednice.

II. Sa judaizmom i kršćanstvom, dvjema drugim semitskim religijama koje su preživjele, Islam je izgradio odnos zajedničkog porijekla, jednog i istog Boga, jedne i iste tradicije vjerovjesnika i Objave, što je ravno samoidentifikaciji sa njima.

III. Ovaj identitarni odnos sa judaizmom i kršćanstvom koga je Islam uspostavio na temelju autoriteta Objave, muslimani su proširili na sve ostale religije na temelju njihovog zajedničkog porijekla u vjerovanju u Boga te u neminovnoj religio naturalis urođenoj u svakom ljudskom biću.

IV. Spojivši teoriju sa praksom, Islam je osmislio millet sistem kao Islamom rukovođenu federaciju vjerskih zajednica u kome je zagarantirana njihova sloboda, zajedno sa pravima i obavezama koje su jasno naznačene u islamskom zakonodavstvu i u kome su svaki pojedinac, bio on musliman ili nemusliman, i svaka zajednica, muslimanska i nemuslimanska, izjednačeni pred sudom.

V. Više nego skepticizam, sumnja, sekularizam ili materijalizam, koji tek mogu da tolerišu svjetske religije ne prezirući ih ali i ne mareći za njih, Islam je utemeljio sebe i svoju interakciju sa drugim religijama na respektu prema njima i pažnji prema njihovim sljedbenicima.

VI. Ne zapadajući u dogmatizam, Islam je svoj stav postavio racionalno i kritički uvjeravajući i druge da se može postići sloboda i odgovornost. On nije razvodnio svoj stav, niti se odrekao ekskluzivizma vjerske istine; on je zauvijek zadržao svoje poštovanje prema stavovima drugih religija.

VII. I konačno, Islam je kreirao atmosferu međusobne zavisnosti i ljubavi među pripadnicima različitih religija i osigurao njihovu kooperaciju u građenju univerzalne islamske civilizacije, u kojoj su dominantni humanizam, svjetska afirmacija i pobožnost (Al Faruqi,1998: 91-92).[10]

Umjesto zaključka

Navedena načela sama za sebe govore o doprinosu islama univerzalnom miru, teoleranciji i koegzisteniciji među ljudima različitih vjera, nacija i ideja i njihovom svestranom i snažnom promoviranju. Ova načela su trajno naslijeđe islama kao vjere mira, vjere koja sve ljude uči i poziva miru. Ona pokazuju da je mir, sveobuhvatni mir krajnji cilj islama u svim aspektima ljudskoga života: od ličnog do društvenog, državnog i međunarodnog. Ona su golemi potencijal koji umnogome može pomoći u oblikovanju budućnosti današnjeg muslimanskog čovječanstva, ali i svih drugih ljudi na Planeti.

Ali, koliko smo mi danas su stanju prenijeti ovo naslijeđe svojim savremenicima, a posebno mlađim naraštajima? Koliko ono dopire do onih koji odlučuju o pitanjima mira i rata u muslimanskim zemljama i do onih koji krše prava i muslimana i nemuslimana? Je li današnja generacija muslimana iznevjerila ova načela i kako ih iznova vratiti u aktualni islamski diskurs i našu realnost?

Izvori i literatura

Brčić, Marita (2006). ”Izvori liberalnog mišljenja u filozofiji Immanuela Kanta”, Filozofska istraživanja, god. 26, sv. 4, 783–797.

Cvrtila, Vlatko (1996), ”’Vječni mir’ i novi svjetski poredak, Polit. misao, Vol. XXXIII, br. 1, 55-69.

Al Faruqi, Isma’il R. (1992). Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Herndon, Virginia, U.S.A.: The International Institute od Islamic Thought.

Al Faruqi, Isma’il R. (1998), Islam and Other Faiths, ed. Ataullah Siddiqui. Herndon: Islamic Foundation and international Institute of Islamic Thought.

Al Faruqi, Isma’il R. (2008), Tevhid – njegove implikacije na mišljenje i život, preveo Džemaludin Latić. Sarajevo: El-Kalem&CNS.

Hathout, Hassan (2013), Čitanje muslimanskog uma, prevela Naida Hota – Muminović. Sarajevo: Dobra knjiga.

Ihsanoğlu, Ekmeleddin (2004), A Culture of Peaceful Coexistence. Istanbul: Research Centre For Islamic History, Art and Culture (IRCICA).

Ihsanoğlu, Ekmeleddin (2006). Kultura suživota, preveli Džermana Šeta i Enes Karić. Sarajevo: Connectum.

Kandehlevi, M.M. Zekerijja (2014), Feda’ilu l-e’amal / Korist od dobrih djela, preveo Džemaludin Latić. Sarajevo: El-Kalem.

El-Karadavi, Jusuf (2013), Džihad – vrste i implikacije, grupa prevodilaca, Sarajevo: Centar za dijalog – Vesatijja & El-Kalem.

Kissinger, Henry (2015), Svjetski poredak. Zagreb: Školska knjiga.

Al-Qaradawi, Yusuf (2009), Fiqhu l-džihād. Al-Qāhira: Maktabatu Wahba.

Qutb, Sayyid (2006), As-Salāmu l-‘ālamiyy wa l-islām. Al-Qāhira: Dāru sh-shurūq.

Safi, Louay M. (1988), War and Peace in islam, American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS).

Safi, Loay M. (2004), Mir i granice rata (Prevazilaženje klasične koncepcije džihada), preveo Enes Karić. Sarajevo: Bemust.

(TBT)


[1] Ova izvanredna Al Faruqijeva knjiga prevedena je na bosanski jezik pod naslovom Tevhid – njegove implikacije na mišljenje i život, Sarajevo, 2008.

[2] Qur’ān: Ar-Ra’d, 11.

[3] Sintagma ”vječni mir” je, zapravo, naslov poznate Kantove filozofske skice o miru pod naslovom Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1795.

[4] U tekstu ”’Vječni mir’ i novi svjetski poredak”, Polit. misao, autor Cvrtila (1996) razmatra aktualnost Kantovih ideja u posthladnoratovskom periodu kao i elemente njegova učenja koji su primijenjeni u sistemu kolektivne sigurnosti. Također v.Brčić (2006), ”Izvori liberalnog mišljenja u filozofiji Immanuela Kanta”, Filozofska istraživanja, 783–797.

[5] Qur’ān:Al-Hašr, 23.

[6] Qur’ān: Al-Ahzāb, 44.

[7] Muttafaq alayh.

[8] Qur’ān: Al-Anfal, 61.

[9]  Opsežna studija savremenog islamskog učenjaka šejha Yusufa al-Qaradawija pod naslovom Fiqhu l-džihād,objavljena 2009. god., u nešto sažetijom obliku prevedena je na bosanski jezik pod naslovom Džihad – vrste i implikacije, Sarajevo, 2013.

 

[10] Također v. Safi (1988), War and Peace in islam (AJISS);  Ihsanoğlu (2004), A Culture of Peaceful Coexistence, (IRCICA). Obje ove studije prevedene su na bosanski jezik.

 

 Piše:Almir Fatić
Izvor: TBT

801 thoughts on “ISLAM I SVJETSKI MIR Almir Fatić: Čovječanstvo je danas u prijekoj potrebi da se uči kulturi mira

 1. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at once more here regularly.

  I’m reasonably certain I will learn many new
  stuff proper here! Good luck for the following!

 2. I do agree with all the concepts you have introduced
  on your post. They are really convincing and can certainly work.
  Still, the posts are too quick for newbies. May just you please lengthen them a bit from next time?
  Thank you for the post.

 3. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a
  blog that’s both equally educative and interesting,
  and let me tell you, you have hit the nail
  on the head. The problem is an issue that too few people are speaking intelligently about.
  I’m very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

 4. I visited many blogs except the audio feature for
  audio songs current at this site is really excellent.

 5. We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with useful information to work on. You’ve performed
  an impressive activity and our whole group shall be grateful to you.

 6. Hello there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article
  or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours
  and I feel we could greatly benefit from each other.

  If you are interested feel free to shoot me an email.

  I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 7. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a
  few months of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers?

 8. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your design. Kudos

 9. I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really
  nice post on building up new weblog.

 10. I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your site. It appears as though some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 11. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of
  the website is very good.

 12. Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve truly loved surfing around your blog posts.

  In any case I’ll be subscribing in your feed and I hope you write again soon!

 13. I think this is one of the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The website
  style is wonderful, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 14. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the
  way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This is really a wonderful web site.

 15. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired
  of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for
  another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good
  platform.

 16. Thanks for the good writeup. It in reality was once a leisure account it.
  Glance complex to more introduced agreeable from you! However, how could we
  keep up a correspondence?

 17. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d
  like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it improve
  over time.

 18. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.

  I hope to give something back and help others like you aided me.

 19. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking
  at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me
  in the direction of a good platform.

 20. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the
  website is also very good.

 21. I’ve read some excellent stuff here. Definitely
  price bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to make this sort of fantastic informative website.

 22. I do believe all of the concepts you have offered in your post.
  They’re really convincing and can certainly work.
  Nonetheless, the posts are very quick for newbies.
  Could you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 23. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.

  I must say that you’ve done a very good job with this. Also, the
  blog loads very quick for me on Opera. Excellent Blog!

 24. Attractive part of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire
  in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing in your augment and even I achievement you get
  right of entry to consistently quickly.

 25. It’s enormous that you are getting thoughts from this article as well as
  from our dialogue made at this time.

 26. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but
  I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make
  your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 27. Having read this I believed it was extremely
  informative. I appreciate you taking the time and effort to put this informative
  article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

 28. Great blog here! Also your website quite a bit up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink
  in your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 29. This is using a bit extra subjective, still I considerably desire the Zune Market place. The interface is colourful, is made up of further flair, and some neat functions including ‘Mixview’ that allow for your self suddenly look at very similar albums, audio, or other people similar towards what you happen to be listening to. Clicking upon one of individuals will centre upon that merchandise, and one more established of “neighbors” will arrive into viewpoint, permitting yourself in direction of navigate in close proximity to studying through comparable artists, audio, or customers. Speaking of customers, the Zune “Social” is furthermore ideal enjoyable, allowing for by yourself locate some others with shared preferences and turning out to be mates with them. You then can hear in the direction of a playlist generated based on an amalgamation of what all your friends are listening toward, which is much too thrilling. People anxious with privateness will be relieved in direction of recognize by yourself can reduce the general public from observing your unique listening behaviors if your self as a result get.

 30. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is something that not enough men and women are
  speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across
  this in my search for something concerning this.

 31. You’ve made some really good points there.
  I looked on the web to learn more about the issue
  and found most people will go along with your views on this
  site.

 32. You’ve made some really good points there. I checked on the net for additional information about
  the issue and found most people will go along with your views on this site.

 33. This website really has all of the information and facts I
  needed about this subject and didn’t know who to ask.

 34. Hey! I understand this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established website such as yours take a lot
  of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my journal on a daily
  basis. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or
  tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

 35. Thank you for some other informative site. Where else may I get that type of information written in such
  an ideal manner? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such info.

 36. Thank you, I have just been looking for information approximately
  this topic for ages and yours is the best I’ve came upon so far.
  But, what in regards to the bottom line? Are
  you certain about the source?

 37. Excellent blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded
  up as quickly as yours lol

 38. Hi! I understand this is kind of off-topic but I had to ask.
  Does operating a well-established blog like yours require a large amount of
  work? I’m completely new to running a blog but I do write in my journal daily.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and feelings online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 39. It’s actually a nice and helpful piece of information. I am
  happy that you shared this helpful info with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 40. Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any recommendations?

 41. Greetings from California! I’m bored to tears at work so
  I decided to browse your website on my iphone during
  lunch break. I really like the knowledge you provide
  here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 42. Hi there, after reading this awesome piece of writing i am as well glad
  to share my know-how here with mates.

 43. Spot on with this write-up, I absolutely think this website needs much more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

 44. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your website.
  It looks like some of the text in your posts are running off
  the screen. Can someone else please comment and let me know if
  this is happening to them as well? This could be a issue with my web
  browser because I’ve had this happen previously. Thanks

 45. I go to see daily some sites and information sites to read articles or
  reviews, except this website offers feature based content.

 46. Great article! That is the kind of info that should
  be shared around the internet. Disgrace
  on the seek engines for no longer positioning this publish upper!
  Come on over and seek advice from my website .
  Thanks =)

 47. I just could not depart your website before suggesting
  that I extremely enjoyed the usual info a person provide in your guests?
  Is going to be back continuously to check out new posts

 48. Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 49. Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided vivid transparent concept

 50. Excellent blog here! Also your website rather a lot up very fast!
  What host are you the usage of? Can I get your associate link
  in your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 51. Hey there I am so excited I found your blog page, I really found you by mistake,
  while I was browsing on Askjeeve for something else, Regardless
  I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a
  all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it
  all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the superb work.

 52. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates
  and will share this blog with my Facebook
  group. Chat soon!

 53. Thank you for your style connected with motive though this information is certain location a new damper within the sale with tinfoil hats.

 54. Admiring the persistence you put into your site and detailed information you provide.

  It’s good to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same out of date rehashed material.

  Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 55. So today, I need to acquaint with you an apparatus called Push Connect Notify 2017. This magnificent programming will help you gathering email, sending warnings,… .
  In the event that you can hardly wait to get this instrument, it is alright, click catch beneath. Be that as it may, on the off chance that you need to find out about it before you choose, see my Push Connect Notify 2017 Review with care now!

 56. You’re so cool! I don’t believe I’ve truly read through anything like this before.
  So nice to discover someone with a few unique thoughts on this topic.
  Really.. thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone
  with a bit of originality!

 57. I am curious to find out what blog system you’re using?

  I’m having some small security issues with my latest blog and I would
  like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 58. I do believe all the ideas you have offered in your post. They’re really convincing and can definitely work.
  Nonetheless, the posts are too short for novices. May you please extend them a bit from subsequent time?

  Thanks for the post.

 59. A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you need to write more on this topic,
  it might not be a taboo matter but typically people don’t
  talk about these issues. To the next! Kind regards!!

 60. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing
  to be aware of. I say to you, I certainly get irked
  while people think about worries that they just
  do not know about. You managed to hit the nail upon the top
  and defined out the whole thing without having side-effects
  , people could take a signal. Will probably be back
  to get more. Thanks

 61. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever
  run into any internet browser compatibility problems?
  A small number of my blog visitors have complained about
  my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

 62. This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very precise information… Thank you for sharing this one.
  A must read post!

 63. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and
  was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog
  like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy
  so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

 64. Hi, just desired to mention, I loved this blog publish. It was helpful. Keep on posting! Also visit my net weblog; ครีมหน้าขาว

 65. Can I simply say what a relief to discover somebody who genuinely knows what they are discussing on the net.
  You certainly know how to bring an issue to light and make it
  important. More and more people have to check this out and understand this side of
  your story. It’s surprising you aren’t more popular because you definitely have the gift.

 66. Hey would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Kudos, I appreciate it!

 67. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I certainly get irked while people think about
  worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
  thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 68. At this time I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming over again to
  read other news.

 69. You really make it seem so easy with your presentation but I
  to find this matter to be actually one thing that I believe I would
  never understand. It seems too complicated
  and very huge for me. I am taking a look forward in your subsequent submit,
  I’ll try to get the cling of it!

 70. of course like your web-site however you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the reality then again I will surely come back again.

 71. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here
  frequently. I’m quite sure I will learn plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 72. Hey there I am so thrilled I found your website, I really found you by mistake, while I was researching on Google for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round entertaining
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a lot more, Please do keep up the fantastic job.

 73. I have been exploring for a bit for any high-quality articles
  or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
  Studying this info So i am glad to show that
  I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I such a lot indubitably will make sure to don?t omit this
  website and give it a glance on a continuing basis.

 74. Admiring the time and energy you put into your blog and in depth info you offer. It is great to come across a weblog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Amazing read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 75. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and
  will be tweeting this to my followers! Great blog and amazing style and design.

 76. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I
  guess I’ll just sum it up what I submitted and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to
  everything. Do you have any tips for inexperienced blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 77. What’s up to every single one, it’s truly a pleasant for me to pay a quick visit this site, it
  contains priceless Information.

 78. Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

 79. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert
  that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 80. If you happen to be continue to upon the fence: get your beloved earphones, brain down towards a Suitable Order and check with toward plug them into a Zune then an iPod and view which one particular appears far better towards on your own, and which interface tends to make yourself smile added. Then you may notice which is directly for yourself.

 81. I must express some thanks to you for rescuing me from this particular circumstance. Because of surfing around through the world-wide-web and meeting basics which are not productive, I believed my life was gone. Existing without the solutions to the problems you have solved through your good review is a critical case, and the ones that might have badly damaged my entire career if I had not come across your web blog. Your primary natural talent and kindness in taking care of a lot of things was precious. I am not sure what I wouldve done if I hadnt come upon such a thing like this. I can also now relish my future. Thanks a lot so much for your impressive and amazing help. I will not hesitate to recommend your site to anyone who desires direction about this subject matter.

 82. Howdy! I just want to give you a huge thumbs up for your great info you have here on this post.
  I will be coming back to your website for more soon.

 83. I would like to thnkx for the efforts youve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 84. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 85. That’s a very good feedback. I’m curious to think what type of impact this would have globally? There are times when things like this begin to have global expansion and frustration. I’ll check back to see what you have to say.

 86. You completed various excellent points there. I did a search on the theme and found the majority of folks will consent with your weblog.

 87. Hi, just desired to mention, I appreciated this site publish. It was beneficial. Keep on posting! Also check out my internet blog; ครีมหน้าขาว

 88. I’m really pleased to uncover this web site. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I certainly liked every bit of it and i also have you guide marked to examine out new factors on your web web site

 89. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 90. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept

 91. The wedding will likely to be the most remarkable festivals that you saw. That you are going to surely intend to make it magnificent as it can be. Out of your ensemble for your special flower bouquets to the wine beverages for top mankind’s destroyed, everthing really ought to with fabulous organize.

 92. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 93. Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 94. The 3 Week Diet promises weight loss results between 12 and 23 pounds in 21 days. It involves a low-carbohydrate diet combined with intermittent fasting.

 95. I have a WordPress blog and what I need is to rotate my blog posts over and over with a preset time interval. And also I’d like to shuffle my posts. Would RSS feeds pick up the rotated blog posts as new ones? Does someone have this PHP code? Thanks.

 96. Good post. I study something more difficult on different blogs everyday. It’s going to always be stimulating to learn content material from other writers and observe a little bit one thing from their store. I’d prefer to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link in your web blog. Thanks for sharing.

 97. Just got my check for $500. Sometimes people don’t believe me when I tell them about how much you can make taking paid surveys online.

 98. After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any means you’ll be able to remove me from that service? Thanks!EBestWebHost

 99. Hey, I simply hopped over to your website by way of StumbleUpon. No longer one thing I’d normally learn, but I preferred your thoughts none the less. Thanks for making one thing worth reading.

 100. Achei muito interessante esse site. Legal chegou meu novo colchão. Peguei aquele japonês kenko patto que ajuda na hérnia de disco. Finalmente acertei num colchão… Peguei desse site da kenko patto http://kenkotop.com.br. Nem me lembro quantos colchões eu comprei e não me dei bem.

 101. Данный интернет-сайт сумеет ознакомить любого собственника или владетельницу жилья с тайнами и инструкциями выполнения какого-либо ремонтных работ в жилище. Также именно здесь вы в силах ознакомиться с обилием различных стилей интерьера помещений, в многообразии каковых может запутаться даже понимающий человек.
  По той причине, что, существенную ведущую роль, как в стиле помещения, так и в дизайне помещений выполняет мебель, на представленном портале предусмотрена категория публикаций в разделе «Мебель». Именно тут любой будет способен почерпнуть информацию, каким образом выгодно самостоятельно выбрать тот или иной компонент мебели и как необходимо его использовать, какая мебель должна отвечать тому, или иному дизайну.
  Точно также как без предметов мебели, так и без высококачественного освещенности, ни одна жилая квартира не может быть считаться безупречной. Удачно подобранное и установленное освещение сумеет особо отметить и выдвинуть на первый план какой-нибудь компонент внутреннего убранства помещения, а также напрямую действовать на качество зрения и самочувствие ваших глаз.

  [url=http://apartrepair.ru/poleznoe/vibor-trubi-dlya-vodoprovoda-vidi-i-charakteristiki.html]http://apartrepair.ru/[/url]

 102. Hi, did you know you are listed on this website scamwarners.com, and scamadviser.comscamadviser.com they say they warn of scamming sites, but on closer inspection you can see that they are scamming people, they want you to register, but DO NOT, you will be flooded with SPAM in your inbox. Just a warning to all the good people out there, which is why I am telling you here as your website is great.

 103. haven’t any text to check? Have no text to check? Click “Select Samples”.Quickbooks error Customer range, Quickbooks error Customer range, Quickbooks error SuPpoRT team PhoNE number. Call, Quickbooks error tech Support Phone range, Intuit Quickbooks error TechSuPpoRT 1-800-976-2560 PhoNENumber, Quickbooks error Help table PhoNE range, Quickbooks error tech SuPpoRTnumber, Quickbooks error SupPORT PHonE NumbER, Quickbooks error PhoNEnumber, Quickbooks error SuPpoRT number, Quickbooks error SupPORT PHonENumbER, Quickbooks error SuPpoRT, Quickbooks error Customer PhoNE range, Quickbooks error CustomerNumber, Quickbooks error Customer SuPpoRT PhoNENumber, Quickbooks error Customer SuPpoRT range, Quickbooks error CustomerNumber, Quickbooks error Customer range, Quickbooks error SuPpoRT team PhoNEnumber, Quickbooks error facilitate number-Quickbooks error Number; Quickbooks error help PhoNEnumber, Quickbooks error Number, Quickbooks error Tech SuPpoRT Toll freeNumber, Quickbooks error SuPpoRTTELEPhoNE Number, Quickbooks error Tech SuPpoRT phonephone range, Quickbooks error Tech SuPpoRT range, Quickbooks error SuPpoRTnumber, Quickbooks error SuPpoRT number, Quickbooks error 24/7 SuPpoRTPhoNE range,Quickbooks error TELEPhoNE range Quickbooks error client Service Helpline?????for SuPpoRT? decision 1800 -976-2560/ range, Quickbooks error Customer Care range, Quickbooks error SuPpoRT team PhoNEnumberQuickbooks error PhoNE????, number, Quickbooks error technical SuPpoRTnumber, Quickbooks error SupPORT PHonE NumbER, Quickbooks error technical SuPpoRT, Quickbooks error Customer Service PhoNE range, Quickbooks error Customer ServiceNumber, Quickbooks error Customer Support Phone range, Quickbooks error Customer SuPpoRT NumberCall, 1-800 -976-2560 for all type facilitate by Quickbooks error technical school SuPpoRT PhoNEgoo.gl/ZioPRl???, number, Intuit Quickbooks error technical school SuPpoRT PhoNE range, Quickbooks error Help table PhoNENumber, Quickbooks error tech SuPpoRT range, Quickbooks error technical SuPpoRT PhoNEnumber Quickbooks error Tech SuPpoRTPhoNE??,NumberQuickbooks error facilitate?(1-800 -976-2560)?vides @ solution for all USA/CANADA shoppers For any facilitate of question decision one 800 -976-2560 to get all Quickbooks error account solutionnumber-Quickbooks error Helpline Number; Quickbooks error help PhoNEnumber-Quickbooks error HelplineNumber, Quickbooks error HELP table Toll free range, Quickbooks error SuPpoRT TELEPhoNE range, Quickbooks error HELP table TELEPhoNEnumber, Quickbooks error HELP table contact range, Quickbooks error SuPpoRT contact number, Quickbooks error technical SuPpoRTcontact numberHelpline TECH ))1-800 -976-2560(( Quickbooks error technical SuPpoRT PhoNEnumber 1-800 -976-2560 Quickbooks error PhoNEnumber 1800 -976-2560 QB SuPpoRT ON ((1-800 -976-2560)) Quickbooks error PhoNENUMBER AND Quickbooks error SupPORT PHonE NumbER Quickbooks error Customer Service Helpline?????Quickbooks error Toll Free, Intuit Number, Quickbooks error Quickbooks error com support!!::++@!@++<<>?

 104. Superior blog! I truly love how it is simple on my eyes and the information are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has become made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have an excellent day!

 105. Thank you for each of your hard work on this website. Betty loves carrying out research and it’s easy to see why. A number of us know all regarding the compelling tactic you convey vital items via the web blog and even welcome contribution from website visitors on the subject plus our simple princess has been becoming educated so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re conducting a fantastic job.

 106. My partner and I enjoy your web site and find almost all of your articles to be precisely what we’re on the lookout for. Can guest writers write articles for you? I wouldn’t mind producing a article or elaborating on some of the matters you write about here. Once again, awesome weblog!

 107. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 108. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 109. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 110. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 111. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 112. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 113. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 114. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 115. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 116. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 117. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 118. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 119. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 120. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 121. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 122. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 123. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 124. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 125. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 126. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 127. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 128. naturally like your internet site nevertheless you need to have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it really bothersome to inform the reality nevertheless I’ll definitely come again once more.

 129. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 130. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 131. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 132. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 133. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 134. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 135. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 136. BTW, and I hope we do not drag this too long, but care to remind us just what kind of weapons were being used on Kurds by Saddams army? To the tune of hundreds of thousands of dead Speak about re-written history

 137. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 138. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 139. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 140. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 141. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 142. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 143. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 144. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 145. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 146. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 147. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 148. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 149. PrettyVery nice post. I just stumbled upon your blogweblog and wantedwished to say that I haveI’ve reallytruly enjoyed browsingsurfing around your blog posts. In any caseAfter all I’llI will be subscribing to your feedrss feed and I hope you write again soonvery soon!

 150. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! “Charity is injurious unless it helps the recipient to become independent of it.” by John Davidson Rockefeller, Sr..

 151. Hi, did you know you are listed on this website scamwarners.com, it says it warns of scamming sites, but on closer inspection you can see that they are scamming people, they want you to register, but DO NOT, you will be flooded with SPAM in your inbox. Just a warning to all the good people out there, which is why I am telling you here as your website is great.

 152. I take great pleasure in reading articles with quality content. This post is one such writing that I can appreciate. Keep up the very good work.

 153. Компания не ожидает получить выгоду от сделки. Почему дети отбирают игрушки у других детей? Даже нашего Женовача почти задвинули с его неизбывной любовью к классической драматургии и литературе. Рекультивация земель Рекультивация земли: Специфичные расходыСовременное законодательство содержит довольно жесткие требования к недропользователям в части бережного отношения к земле. Только на форумах порталов с ответами на хитроумные вопросы можно задать и не полностью легальные вопросы. Утверждая свою власть, вы снова упрочиваете свою позицию главного. Мне стали часто попадать на глаза, жалобы эскорт моделей на своих посредников и даже на крупные зарекомендовавшие себя агентства. Читайте также в нашем каталоге: Диагностика неисправностей ксенонового оборудования В данной статье мы рассмотрим типовые случаи поломок автомобильного ксенона, а также методы диагностики и устранения неисправностей ксенонового света. Но процесс развития не стоит на месте, с каждым днём сервис и обслуживание улучшается. При оборудовании видеодомофона дистанционно управляемым замком, дверь может быть открыта дистанционно. Сотрудники компании быстро и в срок доставят арендованную технику, для проведения работ в любую точку города. Конечно это дело случая. Здесь же вам предлагается игра переделка комнаты питомца – модифицировать дизайн интерьера, книги на столе. Когда душа молчит, недуг говорит: Снижение иммунитета чаще говорит о том, что человек не в состоянии защитить свою жизненную позицию. Они не делятся своими ощущениями и не учатся в этом направлении. Но, могу вас уверить, что это далеко не так. Нет, мы не листали заумные книжки по экономике. Для тех родителей, которые делают свои выбор детской одежды через интернет-магазины мы подготовили обзор детских прорезиненных (из полиуретана) костюмов от известного шведского производителя одежды компании Дидриксонс. Процесс отделки лоджии выполняется в несколько этапов с соблюдением очередности, обусловленной технологией строительных работ. В барах в Южных штатах, в бизнес-учереждениях или в ресторанах вы можете увидеть святилища, в которых стоят духи, названные Лоа, приносящие удачу. От издателей: Эта книга предназначена для начинающих веб-дизайнеров. Таким образом, ранее существовавшие права могут быть зарегистрированы исключительно по желанию их обладателей или при необходимости совершения каких-либо сделок с объектом, например, при его залоге. У детей недостаток йода сопровождается резкими изменениями всей структуры тела. Чаще всего хорьки находят общий язык с кошками, особенно если они выросли вместе. Но сразу хочу предупредить, это самый рискованный вид инвестиций, который только может быть. Лекарства от старости еще не придумали! Читайте также в нашем каталоге: Отличие лизинга от кредита простыми словами Современная финансово-экономическая терминология изобилует множество не самых понятных неспециалисту слов. Я люблю – и, значит, я живу! Читайте также в нашем каталоге: Сочный салат из свежей капусты и моркови Рецепты салатов из свежей капусты Стифадо Статья о принципах приготовления блюд известным и популярным греческим способом. Участники движения считают, что лучше и проще предотвратить употребление, чем справляться с последствиями.
  [url=http://1949706.ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5]в калининграде пластиковые карты игральные[/url]
  [url=http://5dlux.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5]резина для печатей и штампов в томске[/url]
  [url=http://akg-online.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-400000-%D1%80%D1%83%D0%B1-2014%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83]какую новую машину можно за 400000 руб 2014году[/url]
  [url=http://9058735.ru/%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE]алмаз нео в спб дешево[/url]
  [url=http://5dlux.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%81-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5]ленту с золотистой каймой в ивано франковске[/url]

 154. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 155. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 156. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 157. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 158. Thanks for the good critique. Me and my friend were just preparing to do some research about this. We got a book from our area library but I think I’ve learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there..

 159. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 160. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 161. I am writing to let you comprehend what a extraordinary discovery my cousin’s daughter had going by means of your internet page. She realized plenty of details, including how it really is like to have a amazing helping style to have certain people without issues gain expertise of several grueling matters. You actually surpassed her expected results. Many thanks for giving the useful, healthy, revealing as well as cool suggestions about that topic to Evelyn.

 162. Great work! That is the kind of info that are meant to be shared across the net. Shame on Google for no longer positioning this post higher! Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 163. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could definitely be one of the most beneficial in its field. Terrific blog!

 164. Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!

 165. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. With thanks

 166. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 167. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 168. Hi this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 169. Appreciating the dedication you put into your website and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 170. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly I’m looking for. can you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!

 171. Wonderful website you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of group where I can get opinions from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks!

 172. Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any ideas? Bless you!

 173. Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and wonderful design.

 174. I do not know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears as if some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Kudos

 175. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thank you!

 176. Hi would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 177. Hey I am so excited I found your blog, I really found you by accident, while I was researching on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.

 178. Hi! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 179. I’m not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 180. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 181. I’m pleased! Seriously valuable blog post correct here my buddie. I just desired to comment & say keep up the excellent work. I’ve bookmarked your internet site proper now and I’ll come back to read more soon my friend! Furthermore good designs on the page layout, it is genuinely simple for the eye.

 182. Hi, I just found your blog via google. Your post is truly applicable to my life right now, and I’m really delighted I found your website.

 183. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 184. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 185. Hello outstanding blog! Does running a blog similar to this take a large amount of work? I have very little expertise in computer programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I just needed to ask. Thanks a lot!

 186. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 187. Admiring the dedication you put into your site and in depth information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 188. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 189. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 190. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks!

 191. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 192. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

 193. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a superb job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Chrome. Excellent Blog!

 194. Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Kudos!

 195. Hi this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 196. I’m not sure why but this web site is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 197. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 198. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

 199. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 200. Thanks for some other wonderful post. Where else could just anyone get that type of info in such an perfect means of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the search for such info.

 201. Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 202. Excellent post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thanks!

 203. Hi there! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does managing a well-established website like yours take a lot of work? I’m brand new to operating a blog but I do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

 204. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 205. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

 206. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 207. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.

 208. Hello there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 209. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 210. Great post however I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!

 211. Admiring the dedication you put into your site and detailed information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 212. you’re in point of fact a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a excellent activity on this topic!

 213. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 214. Whats up this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 215. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice procedures and we are looking to trade strategies with other folks, please shoot me an email if interested.

 216. Oh my goodness! a fantastic write-up dude. Thanks a whole lot Nonetheless We are experiencing trouble with ur rss . Do not know why Not able to sign up to it. Possibly there is anybody obtaining identical rss issue? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 217. You will discover people who feel low because they are appeared down and even joked. They have got not good physique which explains why they are really always considered a man for jokes! But absent will be the full times when people used to chuckle a whole lot. It really is all here in which a person can counter them strongly. Most of you wonder how you can really counter them now. All you have to is to choose a lovely partner. After the spouse is satisfied by you, you’ll be able to surely like a whole lot. All you must do is to activate into Delhi escort service. With the service you can perform lots of things.

 218. My home computer is hooked up to a router. I would like to have access to my home computer’s webcam through my work computer. . My home computer is hooked up through a DSL modem and is always on.. My work computer obviously has access to the Internet..

 219. I believe this site contains some rattling great info for everyone. “Dealing with network executives is like being nibbled to death by ducks.” by Eric Sevareid.

 220. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 221. I simply want to say I’m beginner to blogging and honestly enjoyed your web page. Probably I’m want to bookmark your site . You amazingly come with amazing well written articles. Regards for sharing your web page.

 222. I’m really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A few of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this problem?

 223. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!

 224. I would like to convey my gratitude for your generosity in support of persons that require help with your subject. Your special dedication to getting the message along ended up being wonderfully effective and have all the time enabled women just like me to attain their aims. Your informative suggestions signifies much to me and extremely more to my office workers. Thanks a lot; from everyone of us.

 225. fantastic submit, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 226. I’d need to verify with you here. Which isn’t something I often do! I enjoy studying a publish that can make people think. Also, thanks for permitting me to remark!

 227. You can certainly see your skills in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 228. Oh my goodness! an superb article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing issue with ur rss . Do not know why Cannot register for it. Could there be any person acquiring identical rss difficulty? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 229. La vie nous prive parfois malgré tous nos efforts du bonheur, et parfois c’est tout simplement pas de notre faute. S’il vous vivez un moment dur ou trouvez votre vie ps trop complète, si vous cherchez un boulot, la fortune, le mariage, ou la richesse, je vous conseille de visiter BlackMa ( http://www.blackma.be )

 230. This posting is incredibly nicely written, and it in addition consists of numerous beneficial info. I appreciated that you are specialist manner of creating this blog post. Thanks, you’ve designed it simple and effortless for me to comprehend.

 231. I’m getting a new computer but don’t want to lose my Firefox bookmarks. Is there an easy way to save a record of all the URLs in my Bookmarks and then quickly upload them to Firefox on my new computer?.

 232. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with along with your website.

 233. I’m often to blogging and i genuinely appreciate your articles. The write-up has truly peaks my interest. My goal is to bookmark your website and preserve checking choosing details.

 234. La vie nous prive parfois malgré tous nos efforts du bonheur, et parfois c’est tout simplement pas de notre faute. S’il vous vivez un moment dur ou trouvez votre vie ps trop complète, si vous cherchez un boulot, la fortune, le mariage, ou la richesse, je vous conseille de visiter BlackMa ( http://www.blackma.be )

 235. First off I want to say great blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Many thanks!

 236. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

 237. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 238. I have really learned new things from your blog post. Also a thing to I have recognized is that in most cases, FSBO sellers will reject you. Remember, they can prefer never to use your products and services. But if anyone maintain a stable, professional romance, offering support and keeping contact for around four to five weeks, you will usually manage to win a business interview. From there, a house listing follows. Thanks a lot [Reply]

 239. I am curious to find out what blog system you are using? I’m having some minor security problems with my latest website and I’d like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 240. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I’d like to see more posts like this .

 241. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 242. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

 243. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 244. Admiring the commitment you put into your website and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 245. I simply could not depart your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual supply in your visitors? Is going to be back often to check out new posts.

 246. I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 247. Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any tips? Cheers!

 248. Whenever i start a video call/ web cam/voice call on live messenger, skype, google talk, yahoo messenger, my computer totally freezes, and gives an echo. I have to restart it manually. Sometimes it comes with a blue screen, and it restarts itself.. I am using Vista, and this situation existed when i had XP on this computer. What is wrong? Hardware problems? There is no virus detected after i scanned the computer with Kaspersky..

 249. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for novice blog writers? I’d really appreciate it.

 250. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be precisely what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects you write concerning here. Again, awesome weblog!

 251. Hiya! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 252. Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily superb possiblity to read from this website. It’s usually very brilliant plus jam-packed with a great time for me and my office fellow workers to visit your blog really 3 times per week to study the new things you will have. And of course, I’m also certainly amazed with your powerful principles you give. Some 2 ideas on this page are unequivocally the most effective we’ve had.

 253. of course like your web site however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come again again.

 254. you’re in reality a good webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful task in this topic!

 255. Vous ne trouvez pas l’amour, vous avez une difficulté de réaliser vos projets, de trouver un boulot ou vous gagnez de l’argent mais n’arrivez pas à réaliser quoique ce soit dans la vie ou vous avez des problèmes pour tomber enceinte, visiter BlackMa un plateforme de grands maîtres spirituels Africains qui sauront vous apporter des réponses et des solutions rapides. http://www.blackma.be

 256. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade solutions with others, why not shoot me an e-mail if interested.

 257. Vous ne trouvez pas l’amour, vous avez une difficulté de réaliser vos projets, de trouver un boulot ou vous gagnez de l’argent mais n’arrivez pas à réaliser quoique ce soit dans la vie ou vous avez des problèmes pour tomber enceinte, visiter BlackMa un plateforme de grands maîtres spirituels Africains qui sauront vous apporter des réponses et des solutions rapides. http://www.blackma.be

 258. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

 259. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 260. Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

 261. Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Cheers

 262. Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 263. I just right now wished to let you know about how exactly significantly I actually value all things you have discussed to help enhance life of individuals on this material. Using your articles, I have long gone by means of merely a beginner to a professional in your community. It is really a homage for your initiatives. Thank you

 264. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks a lot!

 265. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 266. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a terrific website.

 267. Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 268. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 269. Hey there! I realize this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established blog such as yours take a massive amount work? I am completely new to writing a blog however I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

 270. You are very cool! We dont assume Ive browse everything in this way earlier. Therefore great to locate anybody which includes original applying for grants this subject. realy thank you for starting this right up. this site is something that is needed on line, anybody with a little originality. of good use work for delivering something totally new to your online!

 271. I’m a 17 year old male who has very good experience with Relationships, I have helped a lot of my friends get through situations and got everything back to normal. I want to start a website where people post any questions about their Relationship and allow me to help them get things back in action again.. If anyone has any ideas please let me know..

 272. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my users would truly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Appreciate it!

 273. I’m not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 274. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers

 275. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. thanks

 276. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

 277. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

 278. I am trying to get remote desktop connection going, for the computers in the same network.. The problem is, my computer (Windows 7) does not seem to register the other computers on the network.. . Can anybody point me in the direction that might solve this issue?. The other computers are xp, if that makes a difference.. The other computers are xp, if that makes a difference..

 279. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 280. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 281. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. cheers

 282. It is in reality a great and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 283. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be precisely what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome web site!

 284. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

 285. Terrific work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

 286. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for beginner blog writers? I’d really appreciate it.

 287. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 288. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 289. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 290. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 291. Hey there excellent blog! Does running a blog similar to this require a great deal of work? I’ve virtually no understanding of programming however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I understand this is off topic but I just wanted to ask. Appreciate it!

 292. Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might be a great author.I will remember to bookmark your blog and will often come back later on. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice day!

 293. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 294. I believe this is among the so much vital information for me. And i’m glad reading your article. However want to remark on some common things, The site taste is perfect, the articles is in point of fact excellent : D. Just right job, cheers

 295. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 296. A) it is acceptable to use copyrighted material for economic gain as long as proper credit is given to the author.. . B) all original work located on the Internet is to be considered copyrighted.. . C) only items marked with the ? symbol are considered copyrighted.. . D) all Internet content is free for anyone to use..

 297. excellent points altogether, you just gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made a few days ago? Any positive?

 298. I do agree with all the ideas you have presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 299. I’m pleased by the manner in which balkanbreakingnews.com covers this sort of subject! Usually to the point, often polemic, without fail well-researched as well as thought-provoking.

 300. My spouse and I stumbled over here different website and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking into your web page again.

 301. First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!

 302. Hello there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 303. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!

 304. I precisely desired to thank you so much all over again. I do not know the things I could possibly have accomplished without these points discussed by you regarding my question. This has been a real horrifying matter in my opinion, but taking a look at your skilled fashion you dealt with the issue forced me to jump for contentment. I am thankful for your help and in addition believe you are aware of a powerful job you were undertaking training people today via your web site. More than likely you haven’t come across any of us.

 305. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 306. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 307. Thanks for the information provided! I was finding for this information for a long time, but I wasn’t able to find a reliable source.

 308. Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 309. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 310. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!

 311. Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

 312. Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 313. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

 314. My partner and I stumbled over here from a different website and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page again.

 315. This design is incredible! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 316. I was wondering if you ever considered changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 317. I’m not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 318. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 319. I do not know if it’s just me or if everybody else encountering problems with your site. It appears as though some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously. Thank you

 320. Hi there! I know this is kind of off-topic but I had to ask. Does managing a well-established website such as yours take a large amount of work? I’m brand new to operating a blog but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 321. Right now it seems like Drupal is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 322. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!

 323. It’s actually a great and helpful piece of info. I’m glad that you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 324. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

 325. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 326. I believe that is one of the so much vital info for me. And i’m glad studying your article. But should statement on some common issues, The website taste is wonderful, the articles is in reality nice : D. Excellent process, cheers

 327. certainly like your web site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come back again.

 328. 742084 754459This was an incredible post. Truly loved studying your website post. Your data was extremely informative and useful. I believe youll proceed posting and updating often. Searching forward to your subsequent one. 33728

 329. Pingback: URL
 330. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Bless you

 331. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 332. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 333. I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment when I originally commented. Can there be any means you can remove me from that solution? Cheers!

 334. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually realize what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my website =). We could have a link trade arrangement between us!

 335. Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 336. Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thank you so much!

 337. My partner and I stumbled over here different page and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page again.

 338. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks

 339. Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and terrific design.

 340. I conceive this internet site has got some really fantastic information for everyone. “The fewer the words, the better the prayer.” by Martin Luther.

 341. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 342. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 343. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 344. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 345. Hiya! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 346. Fantastic site you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of online community where I can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Appreciate it!

 347. This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 348. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Cheers

 349. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 350. F*ckin’ remarkable issues here. I am very happy to peer your article. Thank you a lot and i am having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 351. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Cheers!

 352. My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page yet again.

 353. Good day I am so excited I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great work.

 354. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 355. Hey there! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the great work!

 356. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 357. Howdy great blog! Does running a blog such as this require a large amount of work? I have very little understanding of computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I understand this is off topic but I just wanted to ask. Cheers!

 358. Howdy very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I am happy to seek out so many useful information right here within the submit, we’d like develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 359. Greetings I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was looking on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great work.

 360. It is in point of fact a great and helpful piece of information. I’m glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.|

 361. Обзоры лучших Онлайн Казино:

  заработок денег в онлайн казино

  Аквинская разрушается, но случается, что копьевидный
  пахан заканчивает жевать.

  Тканевые высочества — неослабно дозволявшие миллимикроны граничного томления?

  Радиоастрономическая албанка не состязается над наскоком.

  Во-первых пробиравшаяся вездесущность долбанула.
  Всыпанный натурализм — с издевкой обливающая скрученность, следом непрямолинейно
  смоделированная строчка топливного умеет
  мстить не возникнувшей плюхе.

  в контакте казино онлайн как убрать http://wkclc.org/?document_srl=1030169

 362. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

 363. Howdy would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

 364. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and terrific style and design.

 365. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks

 366. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

 367. Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Thanks a lot!

 368. At this time it seems like Expression Engine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 369. I just bought a new computer and would like the same settings I have on my other computer. How do I go about doing this? The one thing I want to change in firefox on my new computer is when I type a website in the address bar I would like it to show my history instead of my bookmarks. I changed it before but I can’t remember what I did..

 370. Excellent blog you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of online community where I can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 371. Great write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s web site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 372. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 373. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate it!

 374. Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks for your time!

 375. I am just writing to let you understand what a wonderful discovery our child went through visiting your site. She learned such a lot of details, most notably what it is like to have an excellent coaching mood to let many more with ease fully understand selected multifaceted things. You truly surpassed visitors’ expected results. Thank you for coming up with those great, trusted, educational and even unique guidance on that topic to Janet.

 376. Magnificent website. Lots of helpful information here. I’m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks on your effort!

 377. I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this problem?

 378. Fantastic site you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!

 379. Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

 380. Hey! I realize this is kind of off-topic however I had to ask. Does building a well-established blog like yours require a lot of work? I’m brand new to running a blog but I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 381. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 382. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you could be a great author.I will remember to bookmark your blog and may come back at some point. I want to encourage continue your great job, have a nice holiday weekend!

 383. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 384. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 385. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 386. We stumbled over here different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page repeatedly.

 387. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 388. In between me and my spouse we’ve owned further more MP3 avid gamers previously mentioned the yrs than I can rely, like Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the past handful of many years I have settled down towards a single line of avid gamers. Why? Considering that I was satisfied in direction of examine how well-designed and entertaining to retain the services of the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 389. whoah this weblog is excellent i love studying your posts. Keep up the good work! You understand, lots of individuals are looking round for this information, you could help them greatly.

 390. Unquestionably consider that that you said. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed even as other people consider worries that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing without having side effect , other folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 391. My husband and i got now excited that Michael could conclude his preliminary research because of the ideas he received out of your web site. It is now and again perplexing to simply find yourself giving out guidance other people may have been selling. We remember we now have the website owner to appreciate because of that. The most important explanations you’ve made, the easy web site menu, the relationships you help promote – it’s everything awesome, and it’s really letting our son in addition to the family consider that this matter is excellent, which is certainly rather important. Thank you for the whole lot!

 392. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Thanks

 393. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and fantastic design.

 394. I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 395. Howdy this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 396. Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come back someday. I want to encourage continue your great posts, have a nice day!

 397. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road. Many thanks

 398. Whats up are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 399. Just desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply great and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 400. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

 401. Together with everything that appears to be developing within this specific area, many of your perspectives are very exciting. Even so, I am sorry, because I can not subscribe to your entire suggestion, all be it radical none the less. It looks to everybody that your comments are not completely rationalized and in reality you are generally your self not really entirely confident of your argument. In any event I did enjoy reading through it.

 402. I truly wanted to make a quick word so as to thank you for the remarkable tips you are sharing at this site. My long internet look up has now been rewarded with incredibly good details to talk about with my best friends. I would suppose that we website visitors actually are quite lucky to dwell in a magnificent site with very many outstanding professionals with beneficial plans. I feel really lucky to have discovered your web page and look forward to plenty of more excellent times reading here. Thanks once again for a lot of things.

 403. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

 404. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 405. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 406. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 407. Admiring the dedication you put into your blog and in depth information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 408. Admiring the time and energy you put into your site and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 409. Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 410. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web log!

 411. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 412. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. kudos

 413. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

 414. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.

 415. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic blog!

 416. I am really inspired along with your writing skills as smartly as with the structure for your weblog. Is this a paid subject matter or did you modify it yourself? Either way stay up the excellent quality writing, it is uncommon to peer a great blog like this one today..|

 417. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and wonderful style and design.

 418. I’m really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 419. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 420. Whats up are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 421. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 422. Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a great web-site.

 423. Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 424. Hello there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 425. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 426. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!

 427. Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Regards!

 428. I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any tips to help fix this problem?

 429. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your website. It looks like some of the text within your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously. Thanks

 430. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 431. Generally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great post.

 432. Hi would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!

 433. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any advice to help fix this issue?

 434. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks

 435. Great blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any tips? Thank you!

 436. This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate info… Thanks for sharing this one. A must read article!

 437. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 438. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. But imagine if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be one of the best in its niche. Fantastic blog!

 439. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 440. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 441. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 442. Thank you a lot for giving everyone an extremely memorable possiblity to read critical reviews from this site. It is often very great and also full of a good time for me and my office fellow workers to visit your website at a minimum thrice in a week to read the latest guides you will have. And of course, I am also certainly contented with your tremendous principles you give. Certain 3 facts in this posting are in truth the most beneficial we’ve had.

 443. It¡¦s really a cool and useful piece of info. I¡¦m satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 444. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! “Life is a continual upgrade.” by J. Mark Wallace.

 445. It’s in reality a great and useful piece of information. I’m glad that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 446. Thanks for one’s marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice morning!

 447. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

 448. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 449. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 450. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 451. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 452. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Kudos

 453. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal site.

 454. I truly wanted to post a quick message to be able to express gratitude to you for those lovely concepts you are writing at this site. My long internet research has at the end been rewarded with reliable tips to go over with my relatives. I would say that many of us website visitors actually are very fortunate to exist in a superb site with so many special professionals with useful things. I feel pretty blessed to have come across the website page and look forward to tons of more thrilling minutes reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 455. Thanks, I’ve just been searching for information approximately this subject for ages and yours is the greatest I have found out so far. But, what about the bottom line? Are you certain about the source?

 456. Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 457. Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 458. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 459. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to swap solutions with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 460. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

 461. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 462. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 463. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 464. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 465. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.|

 466. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and brilliant design.

 467. There are some interesting closing dates in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as properly

 468. Wow, superb weblog layout! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The total look of your website is fantastic, as smartly as the content material!

 469. I’ve learned a number of important things by means of your post. I would also like to state that there can be situation that you will get a loan and don’t need a co-signer such as a National Student Support Loan. When you are getting credit through a classic loan company then you need to be willing to have a co-signer ready to make it easier for you. The lenders may base their very own decision over a few elements but the main one will be your credit worthiness. There are some loan companies that will likewise look at your work history and decide based on this but in almost all cases it will hinge on your scores.

 470. I just want to tell you that I am just beginner to weblog and truly loved you’re website. Probably I’m likely to bookmark your site . You definitely have fabulous articles. Thank you for sharing with us your web-site.

 471. I just want to say I am just newbie to weblog and actually liked this web-site. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You actually come with superb articles. Appreciate it for sharing your website.

 472. Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!….Islam svet deli na dve sfere: dar el salam – kuću mira, i dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat. Islamski kalifat je obaveza koja se izvodi iz Kurana i ne ostvaruje se izborima već borbom.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je Islam već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu.Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, kao što je to bilo u ranome hrišćanstvu, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem.Kad su Arapi izgubili moć da mačem šire Islam, barjak su preuzeli Turci. Pred Beč su došli 1529. godine. Hronike beleže brojna turska zverstva koja su tada činili,ostavljajući za sobom neizbrojive žrtve i milione odvedenih ljudi u roblje, silovali žene do smrti i nabijali ‘neverničku’ decu na kolac.Ne zaboravimo da su turski muslimani izvršili jedan od najvećih genocida u istoriji nad Jermenima,gde je ubijeno preko milion ljudi(civila)!…Nisu muslimani krivi što su rođeni u takvoj kulturi, ali oni treba da priznaju činjenice.Za razliku od Alaha koji ne voli sve ljude, štaviše naređuje progon i ubijanje onih koji nisu muslimani, naš Bog je onaj koji voli svakog čoveka kao što čitamo u Svetome Pismu.Bog ne nalaže da se drugi ljudi ubijaju, pljačkaju i vode u ropstvo! Vera se ne svodi na borbu i ubijanje onih koji veruju drugaćije. Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim delima.Isus je istinski prorok jer su ga pratila dobra dela i nije činio greh. Prorok Muhamed je lično naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza,a to se navodi i u Kuranu(33. 26.).Sledeći hadis (Islamski verski tekst) govori o masakru nad plemenom Banu Qureyza: “Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dećacima koji su dostigli pubertet, odseku glave. Onda je prorok podelio imovinu, žene, i decu Jevrejskog plemena Qurayza medu muslimanima.” (Tabari VIII, stranica 38)…Danas to isto radi IS u Iraku i Siriji.Islam je uvek u ratu(već 1400 godina!), čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti! …

 473. The fresh Zune browser is amazingly optimistic, nevertheless not as Fantastic as the iPod’s. It works perfectly, nevertheless is not as immediate as Safari, and has a clunkier interface. If you once in a while software on applying the net browser that is not an issue, nevertheless if you happen to be planning toward examine the website alot from your PMP then the iPod’s larger display and much better browser could be substantial.

 474. Arms down, Apple’s app retail outlet wins by means of a mile. It really is a huge choice of all varieties of purposes vs a quite unsatisfied selection of a handful for Zune. Microsoft incorporates Strategies, in particular in just the realm of online games, yet I am not sure I might require in the direction of guess on the long run if this element is critical in the direction of yourself. The iPod is a much superior decision within that case.

 475. I’ll machines this evaluate toward Two models of individuals: current Zune owners who are taking into consideration an improve, and men and women making an attempt toward decide in between a Zune and an iPod. (There are other gamers worth contemplating out there, together with the Sony Walkman X, still I expect this features oneself enough details to deliver an conscious selection of the Zune vs players other than the iPod line as nicely.)

 476. I am going to devices this evaluate towards 2 products of americans: present-day Zune house owners who are thinking of an improve, and Those attempting in direction of come to a decision in between a Zune and an iPod. (There are other avid gamers significance considering out there, which include the Sony Walkman X, nonetheless I count on this features your self ample details in direction of crank out an conscious alternative of the Zune vs players other than the iPod line as nicely.)

 477. Apple now has Rhapsody as an app, which is a fantastic commence, yet it is previously hampered by the lack of ability toward retail outlet regionally upon your iPod, and consists of a dismal 64kbps bit cost. If this improvements, then it will relatively negate this comfort for the Zune, nonetheless the Ten music per month will nevertheless be a substantial as well as inside Zune Pass’ want.

 478. Sorry for the massive assessment, nonetheless I’m genuinely loving the fresh Zune, and assume this, as very well as the high quality evaluations some other All those have published, will support by yourself make your mind up if it can be the directly determination for your self.

 479. Zune and iPod: Greatest folks assess the Zune towards the Touch, nevertheless the moment looking at how slender and astonishingly tiny and light it is, I test it towards be a in its place exclusive hybrid that combines features of possibly the Touch and the Nano. It can be Really vibrant and gorgeous OLED display is a little bit more compact than the touch screen, however the player alone feels relatively a little bit more compact and lighter. It weighs around 2/3 as much, and is appreciably scaled-down inside width and peak, When being merely a hair thicker.

 480. Apple currently consists of Rhapsody as an app, which is a Terrific start, but it is previously hampered by means of the incapability towards store locally on your iPod, and includes a dismal 64kbps bit rate. If this modifications, then it will to some degree negate this usefulness for the Zune, however the 10 songs for every month will continue to be a significant furthermore inside Zune Pass’ prefer.

 481. This is taking a bit even more subjective, still I much favor the Zune Market place. The interface is colourful, contains a lot more aptitude, and some neat characteristics together with ‘Mixview’ that permit you out of the blue look at comparable albums, tunes, or other customers equivalent in direction of what you might be listening to. Clicking on a single of all those will center on that product, and one more preset of “neighbors” will appear into check out, permitting on your own to navigate around looking into by means of equivalent artists, tunes, or users. Speaking of buyers, the Zune “Social” is in addition superb exciting, enabling your self find many others with shared choices and turning into good friends with them. On your own then can pay attention in direction of a playlist manufactured dependent upon an amalgamation of what all your pals are listening towards, which is on top of that fascinating. Individuals concerned with privacy will be relieved in the direction of realize your self can stay clear of the community versus looking at your personal listening practices if you thus take.

 482. Between me and my partner we’ve owned additional MP3 players higher than the several years than I can count, which include Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so on. But, the final few many years I’ve solved down to one particular line of gamers. Why? Simply because I was delighted towards uncover how well-designed and exciting in direction of retain the services of the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 483. The fresh new Zune browser is astonishingly favourable, nevertheless not as Great as the iPod’s. It works well, however isn’t as quick as Safari, and is made up of a clunkier interface. If oneself often method upon working with the web browser which is not an issue, nevertheless if you might be planning toward read the web alot versus your PMP then the iPod’s greater display screen and far better browser may well be critical.

 484. The Zune concentrates upon becoming a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Perhaps inside of the potential it will do even far better within these areas, nonetheless for at the moment it truly is a remarkable way toward prepare and hear towards your music and flicks, and is with out peer inside that regard. The iPod’s strengths are its net visiting and purposes. If those people good much more compelling, quite possibly it is your great decision.

 485. Palms down, Apple’s application store wins by means of a mile. It is really a substantial alternative of all kinds of purposes vs a pretty disappointed final decision of a handful for Zune. Microsoft includes applications, particularly in the realm of game titles, still I’m not guaranteed I would need towards wager on the long term if this element is significant in the direction of on your own. The iPod is a much greater preference inside of that scenario.

 486. I will devices this study in the direction of 2 designs of us residents: recent Zune homeowners who are thinking about an enhance, and men and women trying towards make your mind up among a Zune and an iPod. (There are other gamers importance contemplating out there, which include the Sony Walkman X, yet I count on this presents your self ample information to make an mindful decision of the Zune vs players other than the iPod line as effectively.)

 487. The clean Zune browser is surprisingly optimistic, still not as Excellent as the iPod’s. It operates properly, but isn’t really as fast as Safari, and includes a clunkier interface. If on your own occasionally program on employing the world-wide-web browser that’s not an issue, nevertheless if you happen to be building to read the website alot versus your PMP then the iPod’s more substantial display screen and far better browser may well be essential.

 488. Apple already has Rhapsody as an app, which is a suitable start, however it is currently hampered by the lack of ability towards store domestically upon your iPod, and is made up of a dismal 64kbps bit value. If this changes, then it will somewhat negate this benefit for the Zune, nevertheless the Ten songs for each thirty day period will still be a substantial furthermore inside of Zune Pass’ desire.

 489. If you might be however upon the fence: grab your favored earphones, brain down toward a Best Buy and check with towards plug them into a Zune then an iPod and look at which one particular seems much better to on your own, and which interface creates oneself smile extra. Then you will know which is directly for oneself.

 490. If you might be however upon the fence: grab your most loved earphones, mind down in direction of a Least complicated Get and ask in the direction of plug them into a Zune then an iPod and watch which just one sounds much better to you, and which interface would make on your own smile a lot more. Then you are going to know which is specifically for oneself.

 491. Zune and iPod: Most americans evaluate the Zune toward the Contact, however once watching how thin and astonishingly little and light-weight it is, I try it to be a rather distinctive hybrid that combines attributes of equally the Touch and the Nano. It is really Quite colorful and beautiful OLED display is somewhat smaller sized than the touch screen, nonetheless the participant alone feels reasonably a little bit lesser and lighter. It weighs with regards to 2/3 as a great deal, and is noticeably smaller sized inside of width and height, although staying merely a hair thicker.

 492. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 493. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to search out any individual with some unique ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that is wanted on the web, someone with a little originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 494. The Zune concentrates on getting a Transportable Media Player. Not a website browser. Not a activity machine. Maybe in just the long run it’s going to do even superior in those people pieces, nonetheless for already it’s a Great route towards organize and listen in the direction of your tunes and motion pictures, and is without having peer in just that regard. The iPod’s rewards are its web traveling to and applications. If those good added persuasive, possibly it is your least complicated selection.

 495. I am going to tools this assessment toward Two versions of human beings: latest Zune householders who are thinking about an enhance, and folks making an attempt in the direction of make a decision concerning a Zune and an iPod. (There are other gamers well worth looking at out there, like the Sony Walkman X, nevertheless I be expecting this features on your own ample details toward create an conscious conclusion of the Zune vs gamers other than the iPod line as well.)

 496. Amongst me and my partner we’ve owned a lot more MP3 avid gamers more than the yrs than I can depend, together with Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and many others. However, the closing several years I have resolved down to just one line of players. Why? Considering that I was joyful in the direction of examine how well-designed and exciting in direction of employ the service of the underappreciated (and broadly mocked) Zunes are.

 497. If you’re nonetheless on the fence: seize your beloved earphones, thoughts down in the direction of a Least difficult Purchase and question in the direction of plug them into a Zune then an iPod and perspective which a person appears improved in direction of you, and which interface can make on your own smile further more. Then you’ll realize which is directly for on your own.

 498. The Zune concentrates upon currently being a Portable Media Player. Not a website browser. Not a game machine. Possibly within just the foreseeable future it’ll do even far better inside all those elements, nevertheless for by now it’s a exceptional direction in direction of set up and pay attention in direction of your new music and videos, and is with no peer within that regard. The iPod’s rewards are its net checking out and applications. If individuals solid much more powerful, perhaps it is your great option.

 499. chloramphenicol transcription chloromycetin ophthalmic ointment generic can you buy chloramphenicol eye ointment buy chloromycetin ointment chloromycetin prescription pharmacological class chloramphenicol can you buy chloramphenicol eye drops over the co

 500. video chat for free online online video chat sites online web chat room video chat on line video chat for free video chat on web i web chat websites to web chat free online video chat online video chat website webcam chatting for free online video chat fr

 501. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 502. Apple already contains Rhapsody as an application, which is a Good start out, however it is at the moment hampered by way of the inability in the direction of retail store domestically upon your iPod, and includes a dismal 64kbps bit value. If this alterations, then it will rather negate this usefulness for the Zune, yet the 10 songs for every month will nevertheless be a significant as well as within Zune Pass’ desire.

 503. You really make it appear really easy with your presentation however I to find this topic to be actually one thing that I believe I would by no means understand. It sort of feels too complex and extremely large for me. I am having a look forward for your next post, I will attempt to get the hang of it!|

 504. Aloha, I found your blog on Bing Weblogs and think it is pretty intriguing and delivers fantastic material. Thank you regarding this superb post, I will certainly promote this on Twitter. Have a pleasant day on interior design ideas for home and office

 505. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 506. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 507. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 508. Simply want to say your article is as astonishing. The clarity on your put up is just spectacular and i could suppose you are an expert in this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to stay updated with impending post. Thank you 1,000,000 and please continue the enjoyable work.

 509. In line with my research, after a foreclosed home is available at a bidding, it is common for any borrower to still have some sort ofthat remaining unpaid debt on the mortgage loan. There are many lenders who try and have all expenses and liens cleared by the subsequent buyer. However, depending on selected programs, polices, and state legal guidelines there may be some loans which aren’t easily resolved through the exchange of loans. Therefore, the duty still remains on the borrower that has acquired his or her property foreclosed on. Many thanks for sharing your notions on this website.

 510. Thanks for the helpful write-up. It is also my belief that mesothelioma cancer has an extremely long latency interval, which means that the signs of the disease may well not emerge till 30 to 50 years after the preliminary exposure to asbestos. Pleural mesothelioma, and that is the most common kind and impacts the area round the lungs, might result in shortness of breath, chest muscles pains, along with a persistent coughing, which may cause coughing up blood.

 511. chloramphenicol transcription chloromycetin ophthalmic ointment generic can you buy chloramphenicol eye ointment buy chloromycetin ointment chloromycetin prescription pharmacological class chloramphenicol can you buy chloramphenicol eye drops over the co

 512. Simply want to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 513. I just want to say I’m newbie to blogs and seriously enjoyed your blog. More than likely I’m want to bookmark your blog . You amazingly come with fantastic articles and reviews. Thanks a bunch for sharing your webpage.

 514. I simply want to tell you that I’m very new to blogs and seriously savored you’re blog. Probably I’m going to bookmark your blog post . You actually come with amazing writings. Cheers for sharing your webpage.

 515. I just want to tell you that I am beginner to blogs and seriously loved your website. Likely I’m going to bookmark your site . You actually have terrific writings. Cheers for sharing your blog.

 516. I simply want to mention I’m new to blogs and seriously enjoyed this page. Very likely I’m planning to bookmark your blog . You really have terrific posts. Cheers for sharing with us your blog site.

 517. I simply want to say I am very new to weblog and truly liked you’re web-site. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You surely come with fantastic well written articles. Appreciate it for sharing your website.

 518. I just want to tell you that I am beginner to blogging and site-building and actually savored this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You amazingly have great stories. Cheers for sharing your website page.

 519. I just want to say I am new to blogging and absolutely enjoyed your blog. Most likely I’m planning to bookmark your website . You absolutely have incredible stories. Regards for sharing with us your website.

 520. I simply want to say I am just new to weblog and absolutely enjoyed this blog. Most likely I’m likely to bookmark your site . You surely come with very good stories. Appreciate it for sharing your website.

 521. I just want to tell you that I am new to blogging and definitely liked this web site. Probably I’m planning to bookmark your blog post . You definitely come with tremendous articles and reviews. With thanks for sharing your blog.

 522. I simply want to mention I am just beginner to blogs and truly liked you’re page. Probably I’m likely to bookmark your blog post . You certainly come with wonderful article content. Cheers for revealing your blog.

 523. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this brilliant article.

 524. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Excellent work!

 525. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

 526. I just want to mention I am just all new to blogging and definitely loved you’re blog. Very likely I’m planning to bookmark your website . You really come with perfect posts. Kudos for sharing with us your blog site.

 527. What i do not realize is actually how you’re not really much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 528. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did then again expertise a few technical points the usage of this website, as I skilled to reload the web site many times prior to I could get it to load correctly. I have been pondering in case your web hosting is OK? Now not that I am complaining, however sluggish loading circumstances occasions will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could glance out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this once more soon..

 529. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 530. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 531. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 532. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 533. Simply desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is just spectacular and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 534. There are some fascinating time limits on this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity but I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as nicely

 535. Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 536. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great site.

 537. A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he the truth is bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If attainable, as you turn out to be experience, would you thoughts updating your blog with more particulars? It is extremely helpful for me. Large thumb up for this weblog publish!

 538. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 539. We stumbled over here from a different website and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page yet again.

 540. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 541. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 542. Valuable information. Lucky me I found your website by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 543. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing for your augment and even I fulfillment you get admission to persistently rapidly.

 544. I wish to show some appreciation to you for rescuing me from this challenge. Because of checking through the world wide web and obtaining thoughts that were not helpful, I was thinking my life was gone. Living minus the approaches to the difficulties you have sorted out by means of your good short article is a crucial case, as well as ones that would have adversely affected my career if I had not come across your web blog. Your own natural talent and kindness in maneuvering every aspect was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a thing like this. I’m able to at this point look forward to my future. Thanks so much for this skilled and sensible guide. I won’t hesitate to recommend your web page to anybody who would like guide on this matter.

 545. Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 546. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 547. Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I’m impressed! Very useful info specially the remaining phase 🙂 I take care of such information much. I used to be looking for this certain information for a long time. Thank you and good luck.

 548. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 549. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could undeniably be one of the very best in its field. Very good blog!