FIDEL CASTRO MU JE POKLONIO KALAŠNJIKOV, ZNAO JE ŠTA GA ČEKA! Zašto je Salvador Aljende morao umrijeti?!

Četrdeset i tri godine je prošlo otkad je Salvador Aljende ubijen u palati La Mineda u Santijagu, pokušavajući da se odbrani kalašnjikovim koji mu je poklonio Fidel Kastro. U ovom članku iz New Statesmana objavljenom u martu 1974, nobelovac Gabrijel Garsija Markes analizira Aljendeov rad u Čileu, poslove njegovih suparnika sa Sjedinjenim državama i uspon njegovog nasljednika – generala Augusta Pinočea.

a2
Salvador Aljende sa generalom Augustom Pinočeom/Foto: CNN

Historijska večera

Bližio se kraj 1969. godine kada su trojica generala iz Pentagona večerali sa petoricom čileanskih oficira u jednoj kući u pregrađu Vašingtona. Domaćin je bio potpukovnik Herardo Lopez Anulo, zamjenik vazduhoplovnog atašea čileanske vojne misije u SAD, a čileanski gosti su bili njegove kolege iz drugih rodova vojske. Večera je bila organizovana u čast novog direktora čileanske vazduhoplovne akademije, generala Karlosa Toroa Mazotea, koji je stigao prethodnog dana u misiji obuke. Osmorica oficira jeli su voćnu salatu, pečenu teletinu i grašak, a pili topla vina iz svoje daleke domovine na jugu, gde su se ptice presijavale na plažama dok je Vašington ležao pod snijegom. Razgovaralo se uglavnom na engleskom o jedinoj stvari koja je tih dana izgleda okupirala Čileance: o predstojećim predsjedničkim izborima zakazanima za septembar. Uz dezert, jedan od generala iz Pentagona postavio je pitanje šta bi čileanska vojska uradila kada bi bio izabran kandidat ljevice, neko poput Salvadora Aljendea. General Toro Mazote je odgovorio: „Zauzet ćemo palatu Moneda za pola sata, čak i ako budemo morali da je spalimo.“

Jedan od gostiju bio je general Ernesto Baeza, sada direktor nacionalne bezbjednosti u Čileu, onaj isti koji je predvodio napad na predsjedničku palatu u septembru i naredio njeno spaljivanje. Dvojica njegovih podređenih iz tih ranijih dana proslaviće se u istoj operaciji: general Augusto Pinoče, predsjednik vojne hunte, i general Havijer Palasios. Za stolom su bili i brigadni general vazduhoplovstva Serđo Figueroa Gutijeres, sada ministar javnih radova i bliski prijatelj drugog člana vojne hunte, generala vazduhoplovstva Gustava Leja, koji je naredio granatiranje predsjedničke palate. Posljednji gost je bio admiral Arturo Tronkoso, mornarički zapovijednik Valparaisa, koji je sproveo krvavu čistku nad progresivnim oficirima u mornarici i bio jedan od pokretača vojne pobune 11. septembra.

Ispostaviće se da je ova večera bila historijski sastanak Pentagona i visokih oficira čileanskih oružanih snaga. Na drugim narednim sastancima, u Vašingtonu i Santijagu, načinjen je krizni plan, prema kojem će ovi čileanski vojnici, inače blisko vezani, srcem i dušom, za američke interese, prigrabiti vlast u slučaju da Aljendeova koalicija, Narodno jedinstvo, pobijedi na izborima.

Plan je osmišljen hladnokrvno, kao jednostavna vojna operacija i nije bio posljedica pritiska kompanije International Telephone and Telegraph. Skovali su ga mnogo dublji razlozi svjetske politike. Na sjevernoameričkoj strani angažovana je pentagonska vojno-obaveštajna agencija (DIA), ali glavnu riječ je vodila mornarička obavještajna služba, uz političke smjernice CIA-e i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Bilo je sasvim prirodno staviti mornaricu, a ne armiju na čelo projekta, jer je čileanski puč trebalo da koincidira sa Operacijom Unitas, kako su nazvani zajednički manevri američke i čileanske mornarice na Pacifiku. Ovi manevri su održavani krajem svakog septembra, istog mjeseca kad i izbori, pa je na čileanskoj zemlji i nebu prizor raznorazne ratne opreme i ljudi vičnih ubilačkim vještinama bio uobičajen.

U tom periodu, Henri Kisindžer je privatno poručio jednoj grupi Čileanaca: „Niti nešto znam niti sam zainteresovan za južni dio svijeta, od Pirineja naniže“. Do tada je plan operacije bio razrađen do najsitnijih detalja i nemoguće je da Kisindžer ili sam predsjednik Nikson nisu za njega znali.

a3
Santijago, 11. septembar 1973: Vojska napada palaču La Moneda/Foto: Agencije

Čile – prva socijalistička zemlja u ‘obje Amerike’

Čile je uzana zemlja, dugačka nekih 4.280 km sa prosječnom širinom od 190 km, i sa deset miliona bodrih stanovnika, od kojih tri miliona žive na području prijestonice Santijaga. Značaj ove zemlje ne treba tražiti u njenim brojnim kvalitetima, nego u njenim mnogim osobenostima. Jedna jedina stvar koju ona ozbiljno proizvodi je ruda bakra, ali je ta ruda najbolja na svijetu, a obim čileanske proizvodnje premašuju samo SAD i Sovjetski savez. Proizvodi i vino koje je jednako dobro kao ona evropska, ali se ne izvozi mnogo. Njen prihod od 650 dolara po glavi stanovnika ubraja se među najviše u Latinskoj Americi, ali po običaju skoro polovina bruto nacionalnog proizvoda odlazi u ruke manje od 300.000 ljudi.

Godine 1932, Čile je postao prva socijalistička republika u obje Amerike i vlada je uz intenzivnu podršku radnika pokušala da sprovede nacionalizaciju bakra i uglja. Eksperiment je potrajao samo 13 dana. U Čileu tlo podrhtava u prosjeku svakog drugog dana, i jedan katastrofalan zemljotres zadesi tu zemlju u svakom predsjedničkom mandatu. Čak i najmanje apokaliptični geolozi ne smatraju Čile zemljom kopna nego prije ornamentom Anda u mutnom moru i vejruju da je čitava ova teritorija osuđena na nestanak u nekoj budućoj kataklizmi.

Čileanci na neki način liče na svoju zemlju. To su najprijatniji ljudi na kontinentu, vole život i umiju da žive najbolje što mogu, pa čak i preko toga; ali opasno su skloni skepticizmu i intelektualnoj spekulaciji. Moj poznanik Čileanac mi je jednog ponedeljka rekao, „Nijedan Čileanac ne veruje da je sutra utorak“, a ni on sam u to nije verovao. Međutim, čak i pored te ukorijenjene nepovjerljivosti – ili možda zahvaljujući njoj – Čileanci su očuvali izvjesnu mjeru prirodne civilizacije, političke zrelosti i kulture, čime se izdvajaju od ostatka regiona. Od tri Nobelove nagrade za književnost koje je osvojila Latinska Amerika dvije su uzeli Čileanci, od kojih je jedan, Pablo Neruda, bio najveći pjesnik ovog vijeka. Kisindžer je možda to znao kada je rekao kako ne zna ništa o južnom dijelu svijeta. U svakom slučaju, američke obavještajne agencije znale su mnogo više. Godine 1965, bez dozvole Čileanaca, ova zemlja je postala glavni regrutni centar fantastične društvene i političke špijunske operacije: Projekta Kamelot. Ovo je trebalo da bude tajno istraživanje gdje bi upitnici bili podijeljeni ljudima svih socijalnih staleža, profesija i zanata, čak i u najudaljenijim krajevima raznih latinoameričkih zemalja, da se naučno ustanove društvene tendencije i stepen političkog razvoja različitih društvenih grupa. Upitnik namijenjen vojsci sadržao je isto pitanje koji će čileanski oficiri ponovo čuti na večeri u Vašingtonu: kako će se postaviti ako komunisti dođu na vlast? Bila je to sumanuta anketa.

Čile je sjevernoameričkim sociolozima dugo bio omiljena oblast za istraživanje. Tradicija i snaga njegovog narodnog pokreta, upornost i inteligencija njegovih lidera i ekonomski i socijalni uslovi pružali su uvid u sudbinu ove države. Nisu vam bili potrebni podaci iz Projekta Kamelot da povjerujete da je Čile glavni kandidat za drugu socijalističku republiku u Latinskoj Americi, posle Kube. Stoga cilj Sjedinjenih država nije bio da prosto spreče pobedu Aljendeove vlade kako bi zaštitili američke investicije. Važniji cilj je bio da ponove najuspešniju operaciju koju je imperijalizam ikada ostvario u Latinskoj Americi: Brazil.

a4
Salvador Aljende i prvi kabinet 1970/Foto: Wikipedia

Uspon i reforme Aljendea

Četvrtog septembra 1970, kao što se i očekivalo, socijalista i ljekar Aljende izabran je za predsednika republike. Međutim, krizni plan nije pokrenut. Najčešće objašnjenje je ujedno i najblesavije: neko je pogriješio u Pentagonu i zatražio 200 viza za tobožnji mornarički hor, koji je zapravo trebalo da bude sastavljen od stručnjaka za državni udar; ali među njima je bilo nekoliko admirala koji nisu umijeli da otpjevaju ni notu. Ovaj gaf, kako se pretpostavlja, presudio je da se avantura odloži. Prava istina je da je projekat pažljivo procjenjivan; druge američke agencije, naročito CIA, i tadašnji ambasador Čilea smatrali su da je krizni plan isuviše vojnička operacija i da ne uzima u obzir socijalne uslove u Čileu.

Zaista, pobjeda Narodnog jedinstva nije izazvala socijalnu paniku koju su američke obavještajne službe očekivale. Naprotiv, nezavisnost nove vlade u međunarodnim odnosima i njena odlučnost u ekonomskim pitanjima ubrzo su stvorile atmosferu društvenog slavlja.

Tokom prve godine, nacionalizovano je 47 industrijskih preduzeća, kao i najveći dio bankarskog sistema. Agrarna reforma donijela je eksproprijaciju i prevođenje u zajedničko vlasništvo 2,5 miliona hektara zemlje prethodno u vlasništvu krupnih zemljoposednika. Inflacija je usporena, dostignuta je puna zaposlenost a zarade su nominalno porasle 30 posto.

Prethodna vlada demohrišćanskog predsednika Eduarda Freja načinila je prve korake u nacionalizaciji bakra, iako je on ovaj proces nazivao „čileizacija“. Tim planom je otkupljeno 51 odsto američke rudarske imovine, dok je samo za rudnik El Teniente izdvojeno više novca od ukupne uknjižene vrijednosti čitavog preduzeća.

Narodno jedinstvo je jednim jedinim zakonom, koji su u parlamentu podržale sve narodne partije, vratilo u državno vlasništvo sve rezerve bakra koje su eksploatisale podružnice američkih kompanija Anaconda i Kennecott. Nije traženo obeštećenje, mada je vlada izračunala da su ove dve kompanije za 15 godina ostvarile profit od preko 800 miliona dolara.

Sitna buržoazija i srednja klasa, dvije velike društvene snage koje bi možda podržale vojni puč u tom trenutku, počele su da uživaju neslućene beneficije i to ne na račun proletarijata, kao što je inače slučaj, nego na račun finansijske oligarhije i stranog kapitala. Oružane snage su kao socijalna grupa bile istog porijekla i imale iste ambicije kao srednja klasa, pa nisu imale ni motiv ni alibi da podrže malu grupu pučista među oficirima. Svjesni ove realnosti, demohrišćani ne samo što u tom trenutku nisu podržali vojnu zavjeru nego su joj se čvrsto suprotstavili, jer su znali koliko je ona nepopularna u redovima njenih članova.

Njihov cilj je bio drugačiji: da svim raspoloživim sredstvima ometaju stabilnost vlade kako bi osvojili dvije trećine mesta u parlamentu na izborima u martu 1973. Sa takvom većinom mogli bi da izglasaju ustavno obaranje predsjednika republike.

Demohrišćani su bili ogromna organizacija koja je nadilazila linije klasne podele, sa autentičnom glasačkom bazom u modernom industrijskom proletarijatu, malim i srednjim seoskim zemljoposednicima i gradskoj sitnoj buržoaziji i srednjoj klasi. Narodno jedinstvo, iako takođe višeklasno po svojoj strukturi, predstavljalo je siromašniji proletarijat – poljoprivredni proletarijat – i nižu srednju klasu u gradovima.

Demohrišćani su u savezu sa ekstremno desničarskom Nacionalnom partijom kontrolisali parlament i sudstvo; Narodno jedinstvo je kontrolisalo izvršnu vlast. Polarizacija ovih dviju partija oličavala je polarizaciju same države. Zanimljivo je da je upravo katolik Frej, koji ne veruje u marksizam, najbolje iskoristio klasnu borbu. On ju je podsticao i doveo do usijanja u namjeri da destabilira vladu i gurne državu u ambis malodušnosti i ekonomske katastrofe.

Ekonomska blokada Sjedinjenih država, zbog eksproprijacije bez obeštećenja, učinila je ostalo. U Čileu se proizvodi razna roba, od automobila do zubne paste, ali identitet ove industrijske baze bio je lažan: u 160 najvažnijih firmi, 60 posto kapitala držali su stranci a 80 posto repromaterijala uvoženo je iz inostranstva. Pritom, državi je bilo potrebno 300 miliona dolara godišnje za uvoz robe široke potrošnje i još 450 miliona da plati kamatu na spoljni dug.

Ali urgentne potrebe Čilea bile su ogromne i išle su mnogo dublje. Vesele buržujke, navodno protestujući protiv štednje, galopirajuće inflacije i zahtjeva siromašnih, izašle su na ulice lupajući u prazne šerpe i tiganje. Nije slučajno, nego je naprotiv vrlo značajno što se ovaj ulični spektakl srebrnih lisica i cvjetnih šešira odigravao istoga dana kada je Fidel Kastro završavao 30-odnevni obilazak zemlje, koji je izazvao pravu poplavu društvene mobilizacije vladinih pristalica.

Predsjednik Aljende je tada shvatio – što je i sam rekao – da ljudi imaju vladu ali nemaju vlast. Ova rečenica sada ima zlosutnije značenje nego što se tada činilo. Aljende je u sebi nosio legalističku klicu sopstvenog uništenja: kao čovjek koji se po cijenu života borio da odbrani legalizam, bio je spreman da izađe iz palate La Moneda uzdignute glave, da ga je parlament smijenio u okviru ustava.

Italijanska novinarka i političarka Rosana Rosanda posetila je Aljendea u tom periodu i opisala ga kao ostarjelog, napetog i opsjednutog mračnim slutnjama, dok je razgovarao sa njom sedeći na žutom kretonskom kauču na kome će sedam mjeseci kasnije ležati njegovo truplo, lica zgnječenog kundakom. Zatim, pred martovske izbore 1973. od kojih mu je zavisila sudbina, bio bi zadovoljan i sa 36 posto glasova za Narodno jedinstvo. Međutim, uprkos divljoj inflaciji, strogom racionisanju i koncertima za šerpe i tiganje u izvođenju veselih žena iz boljih kvartova, dobio je 44 posto. Bila je to toliko spektakularna i ubjedljiva pobjeda da je Aljende, kada je ostao sam u sobi sa svojim bliskim prijateljem i novinarom Avgustom Olivaresom, zatvorio vrata i sam zaigrao kveku.

Za demohrišćane ovo je bio dokaz da proces socijalne pravde pokrenut od strane koalicije Narodnog jedinstva nije mogao da se zaustavi pravnim sredstvima, ali oni nisu imali viziju da sagledaju posljedice koraka koje će zatim preduzeti. Za Sjedinjene države ovi izbori su bili daleko ozbiljnije upozorenje koje je prevazilazilo proste interese nacionalizovanih firmi. Bio je to nedopustivi presedan mirnog napretka i socijalnih programa na koji bi mogli da se ugledaju narodi svijeta, naročito u Francuskoj i Italiji, gdje postoje uslovi za pokušaj da se krene putem Čilea. Sve sile međunarodne i spoljne reakcije udružile su se u jedinstveni blok.

Štrajk autoprijevoznika bio je konačni udarac. Zbog divlje geografije zemlje, čilanska ekonomija zavisila je od transporta. Paralisati kamione značilo je paralisati zemlju. Opoziciji je bilo lahko da organizuje štrajk, jer je udruženje kamiondžija teško pogađao nedostatak rezervnih dijelova, a pritom su članovi smatrali da su ugroženi malim državnim pilot programom za adekvatni državni transport na krajnjem jugu zemlje. Obustava je trajala do samog kraja bez ijednog trenutka prekida jer je finansirana novcem iz inostranstva. „CIA je preplavila državu dolarima podržavajući štrajk gazda i… strani kapital se spustio u sada formiranu crnu berzu“, pisao je Pablo Neruda jednom prijatelju u Evropi. Nedjelju dana prije puča, nestalo je ulja, mlijeka i hljeba.

Tokom posljednjih dana Narodnog jedinstva, dok se privreda ljuljala a država nalazila na ivici građanskog rata, vlada i opozicija su manevrisale u nadi da će promijeniti ravnotežu uticaja u oružanim snagama u svoju korist. Poslednji potez bio je halucinantan u svojoj savršenosti: 48 sati prije puča, opozicija je uspjela da diskvalifikuje sve visoke oficire koji su podržavali Aljendea i da umjesto njih unaprijedi, jednog po jednog, u nizu nezamislivih gambita, sve oficire koji su prisustvovali večeri u Vašingtonu.

U tom trenutku, međutim, politička šahovska partija izmakla je kontroli igrača. Vučeni nepovratnom dijalektikom i sami su završili kao pioni u mnogo većoj igri, složenijoj i politički značajnijoj od bilo kakvog plana koji su združeno skovali imperijalizam i reakcija protiv narodne vlade. Bio je to zastrašujući klasni sukob koji je izmicao iz ruku onih istih ljudi koji su ga isprovocirali, okrutno i neobuzdano zamešateljstvo sukobljenih interesa, a konačni ishod je morala da bude socijalna kataklizma bez presedana u historiji dvaju Amerike.

Vojni puč u tim uslovima nije mogao da prođe bez krvi. Aljende je to znao. Čileanske oružane snage, suprotno onome što nam govore, intervenisale su u politici svaki put kada im se činilo da je njihov klasni interes ugrožen, i činile su to uz strahovitu represiju. Oba ustava koja je ova zemlja imala u proteklih 100 godina nametnuta su snagom oružja, dok je posljednji vojni puč bio šesta takva pobuna za 50 godina.

Krvožednost čileanske armije dio je njene prirode i proizlazi iz užasne škole borbe prsa u prsa sa araukanskim Indijancima koja je trajala 300 godina. Jedan od njenih prethodnika hvalio se 1620. godine da je svojim rukama ubio 2.000 ljudi u samo jednoj bici: Hoakin Edvards Belo piše u svojoj hronici da je u vrijeme epidemije egzantemskog tifusa vojska izvlačila ljude iz kuća i davila ih u otrovnim rastvorima da bi zaustavila zarazu. Tokom sedmomjesečnog građanskog rata 1891, 10.000 ljudi izgubilo je život u nizu stravičnih obračuna. Peruanci tvrde da su za vrijeme okupacije Lime u Pacifičkom ratu čileanski vojnici opljačkali biblioteku don Rikarda Palme, ne da bi knjige čitali nego da bi njima brisali zadnjice.

Narodni pokreti su gušeni jednako brutalno. Poslije zemljotresa u Valparaisu 1906, mornarica je zbrisala organizaciju lučkih radnika od 8.000 članova. U Ikiku početkom vijeka, pobunjeni štrajkači pokušali su da se sklone od vojnika i pokošeni su mitraljezima: za deset minuta palo je 2.000 žrtava. Drugog aprila 1957, vojska je ugušila građansku pobunu u trgovačkom kvartu Santijaga, a broj žrtava nikad nije utvrđen jer je vlada krišom odvukla leševe. Tokom štrajka u rudniku El Salvador u vrijeme Eduarda Freja, vojna patrola otvorila je vatru na demonstrante da ih rastjera i ubila šestoro, među kojima su bila djeca i trudna žena. Komandir im je bio opskurni 52-ogodišnji general, otac petoro djece, nastavnik geografije i autor nekoliko knjiga sa vojnom tematikom, Augusto Pinoče.

Mit o legalizmu i čestitosti te brutalne armije izmislila je čileanska buržoazija iz sopstvenog interesa. Narodno jedinstvo je održavalo taj mit u životu, nadajući se promjeni klasne strukture visokih kadrova u svoju korist. Ali Aljende se osjećao bezbednije među karabinjerima, popularnoj oružanoj formaciji sa seljačkim korijenima i pod direktnom komandom predsjednika republike. I zaista, hunta je morala da se spusti šest stepenika niz hijerarhijsku ljestvicu činova da bi pronašla oficira koji će podržati puč. Mlađi oficiri su se ušančili u podoficirskoj školi u Santijagu i držali se četiri dana dok konačno nisu zbrisani.

To je bila najpoznatija bitka tajnog rata u vojsci koji je izbio u predvečerje puča. Oficire koji su odbili da podrže puč i koji nisu izvršili naređenja pučisti su bez milosti pobili. Čitavi pukovi su se pobunili, i u Santijagu i u provinciji, a pobune su bile nemilosrdno gušene, dok su zapovijednici masakrirani za opomenu vojnicima.

Komandira oklopnih jedinica u Vinji del Mar, pukovnika Kanturijasa, njegovi podređeni su strijeljali. Mnogo će vremena proći prije nego što saznamo broj žrtava tog internog pokolja, jer leševi su odvoženi iz kasarni u đubretarskim kamionima i tajno sahranjivani. Sve u svemu, samo je malom broju oficira, ukupno njih pedesetak, moglo da se poveri da vode prethodno očišćenu vojsku.

Priče o zaveri kolaju iz raznih izvora, nekih vjerodostojnih a nekih ne. Pitanje je koliko je stranih agenata učestvovalo u puču. Poverljivi izvori u Čileu kažu nam da je raketiranje palate La Moneda – sa tehničkom preciznošću koja je zaprepastila stručnjake – izvela grupa američkih vazdušnih akrobata koji su ušli u zemlju pod paravanom nastupa u cirkusu 18. septembra, na Dan nezavisnosti Čilea. Postoje dokazi da su brojni pripadnici tajnih službi iz susjednih zemalja prešli preko bolivijske granice i skrivali se do dana puča, kada su pokrenuli krvavi progon političkih emigranata iz drugih latinoameričkih zemalja.

Brazil je preuzeo glavnu ulogu u tim poslovima. Dvije godine ranije, Brazil je pokrenuo reakcionarni državni udar u Boliviji usljed čega je Čile ostao bez značajne podrške i olakšana je infiltracija raznih oblika i sredstava subverzije. Dio zajmova koje su SAD davale Brazilu tajno je preusmjeravan u Boliviju za finansiranje subverzija u Čileu. Jedna grupa vojnih savjetnika otputovala je 1972. u La Paz, sa ciljem koji nije otkriven. Možda je, međutim, samo koincidencija što je nedugo nakon te posete počelo razmiještanje vojske i opreme na granici sa Čileom, što je čileanskoj armiji dalo još jednu priliku da ojača svoj unutrašnji položaj i obavi transfer ljudstva i unaprijeđenja u komandnom lancu koji je bio povoljan za predstojeći puč.

Na kraju, 11. septembra, dok je Operacija Unitas tekla, prvobitni plan sa večere u Vašingtonu je izvršen, sa tri godine zakašnjenja ali jednako precizno kao što je zamišljen: ne kao uobičajeni vojni udar nego kao razorna ratna operacija.

a5
Jedna od rijetkih forenzičkih fotografija mrtvog Salvadora Aljendea, 11. septembar 1973/Foto: World press photo

Najokrutnija faza

Moralo je da bude tako, jer nije bilo u pitanju samo svrgavanje jednog režima nego usađivanje paklenog sjemena donijetog iz Brazila, dok u Čileu ne ostane ni traga od političke i socijalne strukture koja je omogućila formiranje Narodnog jedinstva. Najokrutnija faza je, nažalost, tek počela.

U toj posljednjoj borbi, dok su državom upravljale nekontrolisane i nepredviđene sile subverzije, Aljendea je još uvek vezivao legalizam. Najdramatičnija kontradikcija njegovog života bila je činjenica da je istovremeno bio zakleti protivnik nasilja i strastveni revolucionar. Mislio je da je razrešio tu kontradikciju hipotezom da će uslovi u Čileu omogućiti mirnu evoluciju u socijalizam pod okriljem buržoaskog legalizma. Iskustvo ga je prekasno naučilo da vlada bez vlasti ne može da promijeni sistem.

Ovo zadocnelo otrježnjenje je vjerovatno bilo ono što ga je natjeralo da se bori do smrti, braneći zapaljene ruševine kuće koja nije bila njegova, mračne vile koju je jedan italijanski arhitekta izgradio da bude kovačnica novca, a koja je završila kao posljednje utočište predsjednika bez vlasti. Pružao je otpor šest sati, mitraljezom koji mu je poklonio Kastro, prvim oružjem iz koga je u životu pucao.

Oko šest sati popodne, general major Havijer Palasios uspio je da dođe do drugog sprata sa svojim ađutantom, kapetanom Galardom, i grupom oficira. Tu, među lažnim stolicama Luj XV, kineskim vazama sa zmajevima i Rugendasovim slikama u crvenom salonu, Aljende ih je čekao. Bio je u majici kratkih rukava, sa rudarskim šlemom na glavi i bez kravate, a odeća mu je bila umrljana krvlju. U rukama je držao mitraljez, ali mu je ponestajala municija.

Aljende je dobro poznavao generala Palasiosa. Nekoliko dana ranije rekao je Augustu Olivaresu da je to opasan čovjek blizak američkoj ambasadi. Čim ga je vidio kako se promalja na stepeništu, Aljende je povikao: „Izdajice!“ i ranio ga u ruku. Prema priči svjedoka koji me je zamolio da mu ne otkrivam ime, predsjednik je poginuo u razmjeni vatre sa tom grupom. Zatim su svi ostali oficiri, u kastinskom ritualu, pucali u leš. Na kraju mu je jedan podoficir razbio glavu kundakom.

Ta fotografija postoji: snimio ju je Huan Enrike Lira, fotograf časopisa El Mercurio. Jedino je njemu bilo dozvoljeno da fotografiše tijelo. Bilo je toliko unakaženo da predsjednikovoj ženi, gospođi Hortenziji Aljende, nisu dozvolili da otkrije kovčeg.

Aljende bi sada, u julu 1974. napunio 64 godine. Njegova najveća vrlina bila je istrajnost, ali sudbina mu je podarila samo onu rijetku i tragičnu slavu pogibije dok je oružjem branio anahronu smijuriju od buržoaskih zakona, vrhovni sud koji je njega osudio, a ozakonio njegove ubice, branio je bijedni parlament koji ga je proglasio nelegitimnim, ali koji se poslušno priklonio volji uzurpatora, branio je slobodu opozicionih partija koje su prodale dušu fašizmu, branio je sve one moljcima izjedene ukrase usranog sistema koji je obećao da će ukinuti bez ijednog ispaljenog metka.

Ova drama se odigrala u Čileu, na najveću nesreću Čileanaca, ali ona će u historiju ući kao nešto što se dogodilo svima nama, djeci ovoga doba, i nosit ćemo je u sebi zauvijek.

(Autor: Gabriel Garcia Marques za New Statesman)

512 thoughts on “FIDEL CASTRO MU JE POKLONIO KALAŠNJIKOV, ZNAO JE ŠTA GA ČEKA! Zašto je Salvador Aljende morao umrijeti?!

 1. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 2. You actually make it seem really easy along with your presentation however I in finding this matter to be actually something that I feel I might never understand. It seems too complex and extremely large for me. I am taking a look forward for your subsequent publish, I will attempt to get the cling of it!

 3. The fresh Zune browser is surprisingly Excellent, yet not as Excellent as the iPod’s. It functions nicely, yet just isn’t as prompt as Safari, and incorporates a clunkier interface. If you at times application on having the website browser that’s not an issue, however if you are coming up with towards go through the internet alot versus your PMP then the iPod’s more substantial display screen and improved browser may possibly be significant.

 4. The refreshing Zune browser is astonishingly very good, still not as very good as the iPod’s. It performs very well, still just isn’t as prompt as Safari, and has a clunkier interface. If yourself at times system upon getting the internet browser that is not an issue, but if you happen to be developing towards read the world-wide-web alot in opposition to your PMP then the iPod’s more substantial show and better browser could possibly be essential.

 5. If you are nevertheless on the fence: get your most loved earphones, intellect down towards a Ideal Acquire and check with in the direction of plug them into a Zune then an iPod and see which a person seems superior to by yourself, and which interface makes on your own smile further more. Then you are going to comprehend which is instantly for on your own.

 6. self employment tax Hello there, I found your web site via Google while searching for a related topic, your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.GoBizAp.com

 7. business ideas Thanks for the strategies you talk about through this blog. In addition, lots of young women exactly who become pregnant will not even attempt to get health insurance because they fear they couldn’t qualify. Although many states now require that insurers present coverage in spite of the pre-existing conditions. Fees on these guaranteed programs are usually bigger, but when taking into consideration the high cost of health care bills it may be any safer route to take to protect the financial potential.GoBizAp.com

 8. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 9. Hi! Someone in my Pinterest group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and great design. Keep up the really good work!

 10. Hi! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to tell you keep up the good job! Is it OK to share on Linkedin? Keep up the really good work!

 11. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 12. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog! Is it OK to share on Twitter? Keep up the terrific work!

 13. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 14. Hi, just wished to mention, I appreciated this website publish. It was useful. Keep on posting! Also pay a visit to my world wide web website; ครีมหน้าขาว

 15. Hey, you used to create magnificent, but the last couple of posts have been kinda uninteresting… I miss your great writings. Past many posts are just a minor bit out of track! come on!

 16. Fingers down, Apple’s application shop wins as a result of a mile. It’s a huge amount of all varieties of apps vs a rather unhappy final decision of a handful for Zune. Microsoft includes programs, primarily inside the realm of online games, nonetheless I’m not absolutely sure I would need towards guess on the future if this attribute is major in the direction of by yourself. The iPod is a a great deal far better alternative inside of that case.

 17. I’ve been surfing on-line greater than three hours today, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is beautiful price enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content as you did, the web will likely be much more useful than ever before.

 18. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!

 19. Concerning me and my husband we have owned far more MP3 players over the years than I can count, together with Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so forth. But, the final handful of several years I’ve settled down in direction of a person line of players. Why? Because I was joyful to explore how well-designed and pleasurable to seek the services of the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 20. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help stop content from being ripped off? I’d really appreciate it.|

 21. After study many of the websites on the web site now, i really such as your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and you will be checking back soon. Pls look at my internet site as well and make me aware what you consider.

 22. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 23. Hey, you employed to compose magnificent, but the final few posts have been kinda uninteresting… I miss your excellent writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 24. I simply wanted to develop a small comment so as to say thanks to you for some of the lovely solutions you are sharing on this website. My rather long internet investigation has at the end been honored with reliable points to go over with my company. I would believe that most of us visitors actually are undoubtedly endowed to dwell in a really good place with many outstanding people with insightful suggestions. I feel very privileged to have come across your entire webpage and look forward to many more amazing moments reading here. Thank you again for a lot of things.

 25. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

 26. As I web-site possessor I believe the content material here is rattling wonderful , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck. Rent a car kosova

 27. Social media manager Throughout this great scheme of things you’ll receive an A just for effort. Where you actually lost us was first in the specifics. You know, it is said, details make or break the argument.. And that couldn’t be much more correct in this article. Having said that, let me tell you what did give good results. The writing is definitely really persuasive which is possibly the reason why I am making the effort to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, whilst I can see the jumps in reasoning you come up with, I am not necessarily confident of how you seem to unite your ideas which in turn produce your conclusion. For the moment I will, no doubt yield to your issue however trust in the near future you actually link your facts better. Social media management

 28. magnificent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You must continue your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 29. Social marketing I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here. Again, awesome website! Social media management

 30. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 31. Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 32. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 33. Social media manager Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any tips? Kudos! Social media manager

 34. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 35. Social marketing One thing I’ve noticed is the fact that there are plenty of misguided beliefs regarding the finance institutions intentions if talking about property foreclosures. One fantasy in particular is always that the bank would like your house. The lender wants your hard earned cash, not your property. They want the bucks they loaned you together with interest. Staying away from the bank will simply draw a foreclosed summary. Thanks for your post. Social media management

 36. When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I am four emails using the same comment. Will there be however you may remove me from that service? Thanks!

 37. Social Media Icons I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your site? Social marketing

 38. Social marketing I cherished as much as you will receive carried out proper here. The comic strip is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you would like be turning in the following. ill indisputably come further formerly again as precisely the similar nearly a lot frequently inside of case you protect this hike. Social media manager

 39. Pretty nice post, I was doing a google search and your site came up for homes for rent in Oviedo, FL but anyway, I have had a pleasant time reading it, keep it up!

 40. What i don’t understood is if truth be told how you’re no longer really much more well-appreciated than you might be now. You’re very intelligent. You understand thus significantly in relation to this topic, made me for my part believe it from a lot of various angles. Its like women and men are not involved until it is one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. At all times care for it up!

 41. Wow! In the end I got a weblog from where I be capable of really obtain valuable data concerning my study and knowledge.|

 42. Can I say that of a relief to seek out one who really knows what theyre preaching about on the net. You certainly know how to bring a worry to light and work out it important. Workout . must see this and appreciate this side in the story. I cant think youre less well-liked since you definitely have the gift.

 43. Amazing article here. I’m very satisfied to look at your article. Thanks a lot and I’m having a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 44. I’d should talk with you here. Which isn’t something I usually do! I love reading an article that should get people to feel. Also, many thanks for allowing me to comment!

 45. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this prior to. So nice to seek out somebody by original applying for grants this subject. realy i

 46. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my choice to read, but I truly thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly repair in the event you werent too busy searching for attention.EBestWebHost

 47. Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.|

 48. Good day I am so thrilled I found your site, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great b.|

 49. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 50. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 51. wonderful issues altogether, you just won a emblem new reader. What would you suggest in regards to your put up that you simply made a few days ago? Any positive?

 52. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 53. Howdy, would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers, and I must say this blog site loads a whole lot more rapidly than most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?

 54. This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

 55. I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 56. Your means of telling everything in this post is really pleasant, all be capable of without difficulty understand it, Thanks a lot.|

 57. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can get rid of me from that service? Thanks!

 58. No matter if some one searches for his required thing,thus he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 59. Hello my family member! I want to say that this post is awesome, nice written and include approximately all important infos. I would like to peer more posts like this.

 60. In todays news reporting clever journalists work their own slant into a story. Bloggers use it promote their works and many just use it for fun or to stay in touch with friends far away.

 61. An impressive share, I recently given this onto a colleague who was conducting a little analysis during this. And hubby the truth is bought me breakfast due to the fact I found it for him.. smile. So well then, i’ll reword that: Thnx for your treat! But yeah Thnkx for spending some time go over this, I’m strongly regarding it and really like reading regarding this topic. If you can, as you grow expertise, would you mind updating your website with more details? It can be highly helpful for me. Huge thumb up due to this blog post!

 62. I am wanting to start my own business and need to know how to start a website for a cheap/free price.. I am looking to start my own photography business and want to get a website up. I am planning on using this for a way to let people know about me, give them different albams of an axample of my work and then a way to contact me. I would love for it to be cheap or free in order to get started..

 63. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 64. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! xrumer

 65. I’m impressed, I have to admit. Genuinely rarely will i encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail around the head. Your idea is outstanding; the issue is something that too little persons are speaking intelligently about. I will be delighted we found this during my find something regarding this.

 66. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 67. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 68. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 69. kamagra oral jelly kaufen schweiz wie lange wirkt kamagra oral jelly kamagra jelly apcalis apcalis jelly buy kamagra for women oral jelly how long does it last kamagra oral jelly hoe te gebruiken kamagra oral jelly dublin

 70. I simply want to tell you that I am just very new to blogs and absolutely loved your blog. Most likely I’m planning to bookmark your blog post . You certainly come with terrific stories. Thanks for sharing your blog.

 71. I am glad that it turned out so well and I hope it will continue in the future because it is so interesting and meaningful to the community.

 72. Hey There. I found your weblog using msn. This is a really neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 73. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing subject with ur rss . Don know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss downside? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 74. In Firefox I normally use right-click > “Open in new tab” when browsing web pages. This can also be done when clicking on a bookmark. . . Is there any way to get Firefox to do this automatically (by default) when left-clicking a bookmark instead of having to do the right click?.

 75. I’m really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A handful of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this problem?

 76. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think about if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the most beneficial in its field. Fantastic blog!

 77. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 78. wonderful publish, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 79. I’m looking for some really good business blogs to add to my google reader that are worthwhile following on an ongoing basis. Can you make and recommendations? I have Seth Godin’s already. Thanks!. . It would also be helpful if you told me why you liked these blogs..

 80. With phishing these scams getting into to pay attention to taxes challenges, you might acquire messages on the subject of any and all facets of taxation refunds.

 81. I want to start a fashion/lifestyle blog. I love photography, but I want to upgrade my digital camera to a more professional one. I also wanted to start this blog, so which camera would you recommend me. I have a small budget, so if you could find something that is not too pricey, I would appreciate it. Thanks a lot !.

 82. “At this time it looks like Expression Engine is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?”

 83. I’m looking joomla template to design site for one hindu temple.? Any suggestion for template and components for Joomla ?. Mainly looking for event details , picture gallery and blogs..

 84. Hi All,. . I am creating a website for overseas students who are in Australia and those who are thinking of applying a student visa to Australia. (fyi, website will be in the local language).. . I have found a PDF file on the Australian Embassy website advising how to apply those main visas and application procedure, etc. I think this info is very useful to for many people and I want to make this info available on my website. Copyright is the only concerned at the moment.. . If I just copy the whole article “without” making any amendments, including make sure to reference all details where it from etc plus the link to the Australian embassy website. . . Would this be illegal?. . Many thanks..

 85. Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!|

 86. Zune and iPod: Highest men and women examine the Zune towards the Touch, still the moment observing how thin and incredibly tiny and light it is, I take it to be a very special hybrid that brings together properties of equally the Contact and the Nano. It is Really vibrant and lovely OLED display screen is a bit lesser than the contact screen, still the participant by itself feels quite a bit more compact and lighter. It weighs about 2/3 as a lot, and is substantially smaller sized in just width and peak, even though being specifically a hair thicker.

 87. This is getting a little bit excess subjective, nonetheless I a great deal want the Zune Marketplace. The interface is vibrant, contains more aptitude, and some neat characteristics like ‘Mixview’ that enable oneself out of the blue look at very similar albums, tunes, or other people identical towards what you happen to be listening toward. Clicking upon 1 of individuals will centre on that product or service, and an additional fastened of “neighbors” will come into viewpoint, letting you in the direction of navigate over exploring via related artists, songs, or people. Conversing of people, the Zune “Social” is too Good enjoyment, letting yourself find other individuals with shared choices and becoming good friends with them. Oneself then can listen to a playlist intended based on an amalgamation of what all your good friends are listening towards, which is too exciting. Those people nervous with privateness will be relieved in the direction of comprehend you can prevent the public in opposition to observing your particular person listening habits if oneself thus choose.

 88. You are my intake, I possess few web logs and rarely run out from brand :). “He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past.” by George Orwell.

 89. Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that will make the biggest changes. Many thanks for sharing!|

 90. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 91. I’m also commenting to make you know what a terrific discovery my friend’s princess undergone viewing your site. She learned plenty of pieces, which include what it is like to have a marvelous teaching character to make many people without problems know a variety of very confusing things. You undoubtedly exceeded our own expected results. Many thanks for coming up with those invaluable, safe, revealing and in addition easy guidance on your topic to Mary.

 92. I have observed that in the world the present moment, video games are definitely the latest popularity with children of all ages. Many times it may be impossible to drag the kids away from the activities. If you want the best of both worlds, there are several educational games for kids. Interesting post.

 93. Hi there, You have done a great job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

 94. Hi there, You have done an incredible job. I will certainly digg it and individually recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

 95. Sorry for the huge analyze, nonetheless I am really loving the fresh new Zune, and count on this, as very well as the Wonderful testimonials some other humans incorporate prepared, will assist you make a decision if it is really the straight choice for your self.

 96. Zune and iPod: Most humans review the Zune to the Contact, nonetheless when watching how skinny and amazingly tiny and gentle it is, I acquire it in the direction of be a as an alternative exceptional hybrid that combines traits of both of those the Contact and the Nano. It is unbelievably colourful and magnificent OLED exhibit is a bit scaled-down than the touch screen, yet the player itself feels fairly a little bit scaled-down and lighter. It weighs more than 2/3 as much, and is considerably smaller sized in width and height, When currently being just a hair thicker.

 97. This is having a bit extra subjective, but I a great deal want the Zune Sector. The interface is colorful, contains much more aptitude, and some interesting features like ‘Mixview’ that allow on your own abruptly see very similar albums, songs, or other buyers similar towards what you’re listening towards. Clicking upon one of all those will heart upon that products, and one more set of “neighbors” will arrive into look at, allowing on your own to navigate in excess of investigating as a result of comparable artists, music, or consumers. Chatting of people, the Zune “Social” is also ideal pleasurable, allowing on your own obtain other people with shared choices and turning out to be good friends with them. On your own then can pay attention to a playlist constructed centered on an amalgamation of what all your close friends are listening in direction of, which is in addition enjoyable. Those apprehensive with privateness will be relieved to comprehend by yourself can stop the public versus watching your personal listening practices if yourself as a result pick out.

 98. Zune and iPod: Optimum Those people review the Zune in the direction of the Contact, yet the moment watching how thin and shockingly low and mild it is, I take into account it in direction of be a very special hybrid that combines properties of either the Touch and the Nano. It can be unbelievably colourful and magnificent OLED screen is somewhat smaller than the touch screen, however the participant by itself feels Incredibly a little bit more compact and lighter. It weighs about 2/3 as considerably, and is appreciably smaller sized inside width and height, even though becoming simply just a hair thicker.

 99. This is getting a little bit even further subjective, however I a great deal want the Zune Marketplace. The interface is colorful, consists of additional aptitude, and some awesome attributes like ‘Mixview’ that permit you abruptly view comparable albums, new music, or other people very similar towards what you are listening to. Clicking on one of these will heart upon that products, and another set of “neighbors” will arrive into viewpoint, enabling you toward navigate near exploring through equivalent artists, audio, or users. Speaking of customers, the Zune “Social” is furthermore excellent entertaining, permitting yourself obtain other individuals with shared tastes and becoming mates with them. Your self then can pay attention toward a playlist produced based mostly upon an amalgamation of what all your mates are listening towards, which is way too remarkable. These apprehensive with privacy will be relieved in direction of notice you can stop the community from viewing your individual listening routines if oneself hence make your mind up.

 100. I will devices this research toward Two patterns of people in america: existing Zune home owners who are thinking of an up grade, and men and women trying in the direction of make your mind up among a Zune and an iPod. (There are other players worthy of looking at out there, like the Sony Walkman X, however I be expecting this presents your self enough facts to generate an knowledgeable selection of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 101. If you might be still on the fence: get your most loved earphones, mind down towards a Suitable Order and ask in the direction of plug them into a Zune then an iPod and view which a person appears far better in direction of your self, and which interface generates you smile even more. Then you are going to understand which is directly for on your own.

 102. The Zune concentrates upon getting a Portable Media Player. Not a world wide web browser. Not a video game machine. Maybe in just the potential it’s going to do even better in just people areas, yet for at the moment it can be a Great direction towards set up and hear in the direction of your music and films, and is without peer inside that respect. The iPod’s positive aspects are its internet traveling to and applications. If those strong even further powerful, maybe it is your simplest final decision.

 103. The Zune concentrates on remaining a Moveable Media Player. Not a net browser. Not a video game machine. Quite possibly within just the long run it’s going to do even superior in just those people areas, nevertheless for presently it’s a very good route in the direction of organize and hear toward your music and films, and is devoid of peer in just that regard. The iPod’s advantages are its world wide web viewing and programs. If people solid far more compelling, perhaps it is your least difficult decision.

 104. If you might be nevertheless upon the fence: get your favorite earphones, head down toward a Simplest Acquire and question to plug them into a Zune then an iPod and perspective which 1 seems far better in the direction of by yourself, and which interface results in oneself smile even more. Then you will notice which is instantly for yourself.

 105. The Zune concentrates on currently being a Transportable Media Player. Not a web browser. Not a video game machine. Probably in the potential it’s going to do even greater in just all those areas, nevertheless for by now it truly is a exceptional course towards prepare and hear in the direction of your audio and flicks, and is without peer inside of that regard. The iPod’s benefits are its net viewing and applications. If these solid more powerful, possibly it is your least difficult final decision.

 106. The Zune concentrates on remaining a Transportable Media Player. Not a net browser. Not a recreation machine. Possibly in the upcoming it’ll do even improved in just those areas, however for presently it is a Good direction in direction of prepare and hear in direction of your music and videos, and is without peer in just that regard. The iPod’s pros are its world wide web checking out and applications. If those solid even more compelling, maybe it is your excellent conclusion.

 107. The Zune concentrates on becoming a Transportable Media Player. Not a net browser. Not a match machine. Maybe in just the potential it will do even better inside of those people areas, yet for now it is a outstanding course toward set up and pay attention toward your audio and flicks, and is with no peer in that regard. The iPod’s advantages are its web viewing and programs. If people strong extra powerful, quite possibly it is your least complicated selection.

 108. Involving me and my husband we have owned a lot more MP3 avid gamers around the yrs than I can depend, together with Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so forth. But, the past pair yrs I have settled down towards a single line of avid gamers. Why? Given that I was pleased to locate how well-designed and pleasurable toward hire the underappreciated (and extensively mocked) Zunes are.

 109. I’ll products this analyze toward Two layouts of people today: present-day Zune property owners who are contemplating an upgrade, and people in america attempting in the direction of choose between a Zune and an iPod. (There are other players really worth thinking about out there, together with the Sony Walkman X, however I expect this delivers on your own sufficient info in direction of generate an mindful alternative of the Zune vs gamers other than the iPod line as nicely.)

 110. This is using a bit a lot more subjective, however I considerably want the Zune Marketplace. The interface is colorful, incorporates a lot more aptitude, and some cool features such as ‘Mixview’ that allow by yourself instantly perspective comparable albums, audio, or other users related to what you happen to be listening in direction of. Clicking upon just one of those people will centre on that solution, and yet another preset of “neighbors” will appear into belief, enabling by yourself in the direction of navigate near investigating by identical artists, songs, or people. Conversing of people, the Zune “Social” is too ideal enjoyable, letting yourself come across some others with shared tastes and becoming close friends with them. On your own then can pay attention in the direction of a playlist built primarily based upon an amalgamation of what all your good friends are listening in direction of, which is far too remarkable. People anxious with privateness will be relieved to realize on your own can keep away from the community towards seeing your particular person listening practices if oneself so pick out.

 111. If you happen to be nevertheless upon the fence: seize your beloved earphones, head down towards a Least complicated Get and ask toward plug them into a Zune then an iPod and watch which a person seems much better in the direction of oneself, and which interface can make oneself smile more. Then you may know which is directly for on your own.

 112. Zune and iPod: Most human beings review the Zune toward the Contact, yet when seeing how slim and shockingly minimal and light-weight it is, I take into consideration it in direction of be a pretty unique hybrid that brings together characteristics of both of those the Contact and the Nano. It’s exceptionally colourful and gorgeous OLED show is slightly scaled-down than the touch screen, nonetheless the player itself feels fairly a little bit smaller sized and lighter. It weighs around 2/3 as substantially, and is drastically smaller in just width and top, whilst staying specifically a hair thicker.

 113. If you are however on the fence: seize your favourite earphones, intellect down toward a Least difficult Acquire and request in the direction of plug them into a Zune then an iPod and see which one appears superior towards on your own, and which interface will make your self smile further more. Then you may understand which is instantly for oneself.

 114. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 115. Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 116. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 117. A honey bee or honeybee is any bee member of the genus Apis, primarily distinguished by the production and storage of honey and the construction of perennial, colonial nests from wax. Currently, only seven species of honey bee are recognized, with a total of 44 subspecies! The best known honey bee is the Western honey bee which has been domesticated for honey production and crop pollination.

 118. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re wonderful! Thanks!

 119. It has been quite incredibly generous of you to offer without restraint all that a lot of people could have advertised for an e book to get some profit on their own, most importantly since you could possibly have done it if you decided. These advice likewise worked as a great way to comprehend other people have the same keenness just as my own to grasp good deal more when considering this condition. I know there are lots of more enjoyable times ahead for many who browse through your site.

 120. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 121. I do agree with all of the concepts you have offered on your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. May just you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 122. Admiring the hard work you put into your blog and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 123. A honey bee or honeybee is any bee member of the genus Apis, primarily distinguished by the production and storage of honey and the construction of perennial, colonial nests from wax. Currently, only seven species of honey bee are recognized, with a total of 44 subspecies, though historically, from six to eleven species have been recognized. The best known honey bee is the Western honey bee which has been domesticated for honey production and crop pollination.

 124. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 125. “I have read some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create any such excellent informative website.”

 126. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 127. This is awesome! I like this blog so much! Thanks for this realy great article, i was searching so long for infos about that. Sorry for my bad englisch.

 128. It’s hard to search out educated people on this topic, but you sound like you recognize what you’re speaking about! Thanks

 129. I don’t even know the way I finished up right here, however I assumed this submit used to be great. I don’t understand who you are however definitely you’re going to a famous blogger for those who are not already 😉 Cheers!

 130. Very well written post. It will be helpful to everyone who employess it, including myself. Keep up the good work – looking forward to more posts.

 131. It’s actually a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 132. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 133. Attractive component of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your blog posts. Any way I will be subscribing on your feeds or even I achievement you get admission to constantly fast.

 134. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 135. Sorry for the enormous research, but I am seriously loving the fresh Zune, and count on this, as nicely as the Fantastic evaluations some other men and women contain composed, will support your self make your mind up if it truly is the specifically determination for by yourself.

 136. Terrific work! That is the kind of info that are meant to be shared across the web. Shame on Google for now not positioning this put up higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 137. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your article. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 138. I definitely wanted to jot down a quick message in order to say thanks to you for those awesome hints you are posting on this site. My considerable internet search has finally been compensated with brilliant know-how to exchange with my neighbours. I ‘d suppose that many of us readers actually are definitely fortunate to live in a remarkable network with so many outstanding individuals with very beneficial strategies. I feel really fortunate to have seen your web page and look forward to some more fun minutes reading here. Thank you once more for everything.

 139. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my web site =). We will have a hyperlink exchange agreement among us!

 140. I’m also writing to make you understand of the awesome encounter my friend’s girl obtained reading your site. She picked up plenty of things, including how it is like to possess an awesome helping nature to make other folks with no trouble gain knowledge of a number of extremely tough things. You actually exceeded my expected results. Thanks for supplying such practical, trustworthy, revealing and cool guidance on your topic to Tanya.

 141. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If potential, as you change into experience, would you mind updating your weblog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 142. The refreshing Zune browser is remarkably beneficial, still not as very good as the iPod’s. It works effectively, still is just not as instantaneous as Safari, and consists of a clunkier interface. If you often software on taking the internet browser that’s not an issue, yet if you might be building to read through the world-wide-web alot against your PMP then the iPod’s larger sized display screen and far better browser may be considerable.

 143. I was curious if you ever considered changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 144. My spouse and i got peaceful Emmanuel managed to complete his basic research with the ideas he grabbed out of the blog. It’s not at all simplistic to simply choose to be freely giving thoughts which often other folks may have been trying to sell. And we know we have got you to thank for that. The explanations you made, the straightforward site navigation, the friendships your site aid to create – it’s got everything sensational, and it’s facilitating our son in addition to the family know that this subject is thrilling, which is certainly seriously vital. Thanks for everything!

 145. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 146. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!

 147. This is cool! Your information is astounding 🙂 I will suggest it to my brother and anyone that could be drwn to this topic. Great work girls 🙂

 148. Very efficiently written story. It will be helpful to anyone who usess it, including myself. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 149. I simply want to mention I am all new to blogging and site-building and definitely liked your website. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You definitely come with very good articles. Appreciate it for sharing your web site.

 150. This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 151. Zune and iPod: Greatest people today review the Zune to the Contact, still immediately after seeing how thin and amazingly minor and light it is, I test it toward be a in its place unique hybrid that brings together attributes of both of those the Contact and the Nano. It’s very colourful and magnificent OLED screen is slightly scaled-down than the touch screen, but the player itself feels Extremely a bit scaled-down and lighter. It weighs more than 2/3 as a great deal, and is considerably smaller sized within just width and top, When becoming specifically a hair thicker.

 152. Hey! Your site is amazing <3 I will suggest it to my wife and any person that could be attracted to this matter. Great work guys <3

 153. Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 154. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

 155. I am now not positive the place you are getting your information, however great topic. I must spend a while learning much more or figuring out more. Thank you for excellent information I was on the lookout for this info for my mission.

 156. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 157. I was curious if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

 158. One thing is one of the most common incentives for applying your card is a cash-back or even rebate provision. Generally, you’ll receive 1-5 back with various buying. Depending on the credit card, you may get 1 back again on most acquisitions, and 5 back on purchases made at convenience stores, gasoline stations, grocery stores as well as ‘member merchants’.

 159. Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your website, how could i subscribe for a weblog web site? The account aided me a acceptable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept

 160. Thank you for another informative web site. Where else could I get that type of information written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such info.

 161. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

 162. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 163. magnificent points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made a few days ago? Any positive?

 164. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 165. This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 166. I am not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 167. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 168. Certified QuickBooks ProAdvisors help you get the absolute most out of QuickBooks, so you could spend more hours on your company and not as much time in your books. QuickBooks is a strong small business automation software that could end up being beneficial for you small business by automating small business accounting tasks. Because QuickBooks delivers additional upgrades, we will help your company as it grows. They is widely known as the best accounting software you can own.

 169. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 170. This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 171. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 172. Good write up and straight to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks in advance

 173. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 174. Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 175. This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 176. This is the proper blog for everyone who desires to be familiar with this topic. You realize a great deal its virtually tough to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a fresh spin for a topic thats been discussing for many years. Great stuff, just fantastic!

 177. It’s actually a great and useful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 178. All of these vehicles are built to stand pressure and to provide a cushion for the heavy equipments that are contained in them.We offer trusted car shipping and auto transport services without a scratch. The best thing about these companies is that they are give you exact time on which they would deliver your vehicle.

 179. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 180. Wow! Your website is great 😀 I will tell about it to my daugther and any person that could be interested in this topic. Great work guys <3

 181. Just right points?I would observe that as any individual who actually doesn’t write on blogs a lot (if truth be told, this can be my first post), I don’t think the term ‘lurker’ may be very becoming to a non-posting reader. It’s now not your fault in the least , however possibly the blogosphere could come up with a better, non-creepy identify for the ninety people that revel in reading the content .

 182. I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue?

 183. What’s up mates, how is the whole thing, and what you would like to say about this article, in my view its actually awesome for me.

 184. Hey there! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx! Just wanted to tell you keep up the great job!

 185. This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 186. My spouse and i ended up being now lucky that Chris managed to conclude his homework out of the ideas he had in your web page. It’s not at all simplistic to simply possibly be giving away tips and hints which usually other folks may have been making money from. And we remember we now have the blog owner to be grateful to for this. All of the illustrations you made, the straightforward website menu, the relationships you will assist to engender – it’s everything astounding, and it’s really facilitating our son and the family know that the matter is thrilling, and that’s exceedingly mandatory. Many thanks for the whole thing!

 187. Whilst I should recall substantially more text in comparison with prior to additionally to have to procedure jamming additionally to publishing each day, also to have to carry this swarmed shuttle bus to help classes for two time per week, When i appeared to be pretty content predominantly simply because I could truthfully research considerably expertise of which unquestionably not tutored with courses.

 188. This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 189. I do think, an attempt and even gaffe in their life it isn’t just not doing anything a good deal more glorious daily life, coupled with suggestive.

 190. hi!,I love your writing so so much! proportion we keep in touch extra approximately your article on AOL? I need an expert on this house to resolve my problem. May be that’s you! Having a look ahead to see you.

 191. Often the Are generally Weight reduction plan is unquestionably an low-priced and flexible weight-reduction plan product modeled on individuals seeking out shed some pounds combined with at some point maintain a far healthier your life. la weight loss

 192. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 193. What i do not understood is in fact how you are not actually much more neatly-favored than you may be now. You are so intelligent. You recognize thus significantly when it comes to this subject, produced me in my view imagine it from so many numerous angles. Its like men and women are not involved unless it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always handle it up!

 194. I believe, to make the agents with references to: generic people will want a feeling of responsibility; middle-level workforce have each of those feelings of obligations but probably self-motivated; and additionally middle management of one’s businesses important might be the acknowledgement concerning numbers, as well as corporation obtain together with the advancement of employment center.

 195. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 196. I keep listening to the news broadcast talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 197. I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 198. This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 199. Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

 200. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 201. I’d ought to check with you here. Which is not something I do! I love to reading an article that may get people to feel. Also, thanks for allowing me to comment!

 202. This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 203. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 204. I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 205. My spouse and I stumbled over here coming froma different web page and thought I should check things out.I like what I see so i am just following you. Look forward to looking atyour web page yet again.

 206. Unquestionably consider that which you stated. Your favorite reason seemed tobe on the web the easiest factor to keep in mind of. Isay to you, I certainly get irked even as other folksconsider issues that they plainly don’t know about. You controlled to hit the nailupon the top and defined out the entire thingwithout having side-effects , other folks could take a signal.Will probably be back to get more. Thank you

 207. Ready to spoil yourself along with MY attention? Shaking your brain yes…. GOOD. Don’t skip your opportunity to serve a person grand like Me. I’m SUPER DOPE, naughty while hell and prefer to spend My time taunting helpless souls alike. Truth be told… I’m SIMPLY interested in weak and encouraged tiny bitches that want to serve Me! See My name? Hmmmm, that’s exactly where I love to be – ON TOP!

 208. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 209. The city donated 193 acres for the park andalso REI gave assistance for the building of an urban knapsack trail along the river.

 210. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 211. Everything is very open with a very clear description of the issues. It was truly informative. Your site is very useful. Thanks for sharing!

 212. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this in my hunt for something concerning this.

 213. Somebody essentially help to make severely posts I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this particular publish extraordinary. Excellent task!

 214. Hi my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and include almost all significant infos. I’d like to see more posts like this .

 215. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 216. Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks

 217. of course like your web-site but you need to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the truth then again I will surely come again again.|

 218. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 219. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal blog and would love to find out where you got this from or just what the theme is called. Cheers!

 220. I wish to get across my respect for your kind-heartedness for those who must have assistance with the issue. Your real commitment to getting the solution across has been pretty effective and has surely encouraged ladies much like me to reach their desired goals. Your personal informative tips and hints signifies a lot to me and even more to my peers. Many thanks; from everyone of us.

 221. I will immediately clutch your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognize so that I may just subscribe. Thanks.

 222. Hello! I’ve been following your weblog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the good job!

 223. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thanks

Leave a Reply

Top